Bước tới nội dung

Bản mẫu:Sandbox other

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này có thể được sử dụng trên các trang tài liệu bản mẫu để đảm bảo rằng bất kỳ chỗ thử bản mẫu đã cho nào không thêm vào thể loại bản mẫu chính của nó.

Bản mẫu này có hai tham số chưa được đặt tên, |1=|2=. Gần cuối trang / doc nơi các thể loại thường được đặt, hãy cài đặt bản mẫu này như sau:

<includeonly>{{sandbox other||
<!-- Thể loại ghi dưới dòng này, xin vui lòng;  interwikis hãy đi đến Wikidata, cảm ơn! -->
[[Thể loại:(thể loại thứ nhất)]]
[[Thể loại:(thể loại thứ hai)]]
(Nhiều thể loại hơn nếu cần thiết)

}}</includeonly>
  • Sử dụng tham số đầu tiên trống (hai lồng với nhau, ||, ở cuối dòng mã đầu tiên ở trên) về cơ bản có nghĩa là |1=(không làm gì) và sẽ không cho phép trang chỗ thử thêm vào các thể loại được liệt kê.
  • Lưu ý rằng dấu ngoặc nhọn đóng (}}) được đặt ngay trước </includeonly> tag. Điều này giống như |2=(ghi chú thể loại và thể loại). Trong "tay dài" nó có thể xuất hiện như sau:
<includeonly>{{sandbox other|1=<!-- giữ chổ thử ra khỏi thể loại -->|2=
<!-- Categories go below this line, please; interwikis go to Wikidata, thank you! -->
[[Category:(first category)]]
[[Category:(second category)]]
(more categories if needed)

}}</includeonly>