Bản mẫu:Self

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tôi, người giữ bản quyền của tác phẩm này, từ đây phát hành nó dưới giấy phép sau:
{{{{{1}}}|chuyển đổi= }}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Tiêu bản này chấp nhận tối đa 6 giấy phép (6 tham số không cần đặt tên đầu tiên, sẽ là tên của các tiêu bản giấy phép hình), và hiển thị chúng như các tùy chọn để người dùng có thể chọn trong nhiều giấy phép đó. Nếu hình ảnh không do tác giả tự tải lên, bạn có thể thay đổi chữ "Tôi" vào đầu tiêu bản bằng một tên khác bằng cách dùng tham số tác giả=.

Dưới đây là 4 ví dụ về tiêu bản đa giấy phép cùng với thành phần của chúng:

{{self |cc-by-sa-3.0| GFDL}}
{{self |cc-by-sa-3.0,2.5,2.0,1.0 |GFDL}}
{{self |cc-by-sa-3.0}}
{{self |cc-by-3.0}}

Dưới đây là những gì tiêu bản đầu tiên tạo ra khi lưu nó vào trang mô tả hình.

{{self |cc-by-sa-3.0| GFDL}}

cho ra


Tôi, người giữ bản quyền của tác phẩm này, từ đây phát hành nó dưới các giấy phép sau:
----
Bản mẫu này đã lỗi thời, xin đừng thêm nó vào bất kỳ hình ảnh hoặc tập tin phương tiện nào.
Những hình hiện đang dùng bản mẫu này nên được thay bằng một thẻ quyền hợp lý hơn, như đã ghi tại bản mẫu.


Bạn có thể lựa chọn giấy phép bạn muốn.