Bản mẫu:Sfrac

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

1/{{{1}}}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này tạo ra một dạng của phân số. Nó có thể có 1, 2, hoặc 3 tham số lần lượt là: phần nguyên (tùy chọn trong hỗn số; có thể có dấu), tử số (tùy chọn) và mẫu số (bắt buộc).

{{sfrac|A|B|C}}
A B/C (phần nguyên, tử và mẫu số)
{{sfrac|A|B}}
A/B (tử và mẫu số)
{{sfrac|A}}
1/A (mẫu số)


Ví dụ[sửa mã nguồn]

1/2 1/3 2/3 1/4 3/4 1/5 2/5 3/5 4/5 1/6 5/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 1/8 3/8 5/8 7/8 1/16 3/16 5/16 7/16 9/16 11/16 13/16 15/16


Xem thêm[sửa mã nguồn]