Bản mẫu:Sia (nhạc sĩ)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(đổi hướng từ Bản mẫu:Sia Furler)
Jump to navigation Jump to search

Thay đổi trạng thái đóng/mở của bản mẫu
Để quy định trạng thái đóng mở ban đầu của bản mẫu lúc trang được tải, hãy sử dụng thêm một tham số như sau:

{{Sia (nhạc sĩ)|state=collapsed}} hoặc {{Sia (nhạc sĩ)|state=uncollapsed}} để khởi tạo bản mẫu, lần lượt ở trạng thái đóng (thu gọn lại) hoặc mở (hiện ra đầy đủ).
{{Sia (nhạc sĩ)|state=autocollapse}} để đóng bản mẫu chỉ khi có các bản mẫu cùng loại khác xuất hiện ở trang đó.

Nếu không được chỉ định, trạng thái mặc định ban đầu của bản mẫu này sẽ là autocollapse.