Bản mẫu:Signatures

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Other user signatures[sửa mã nguồn]

Signatures may include one or more of the following parameters:

account creation • actions log • arb • b • block • block log • block user • blocklog • blocks • bots • c • checkuser • contribs • contributions • count • d • deleted contribs • deletions • edit count • edits • email • flag log • l • log • logs • lta • lu • m • makebot • message • Online • other log • p • page moves • protects • renames • rfa • rfar • rfb • rfc • rfcu • rights • search • search an, ani, cn, an3 • socks • ssp • summary • talk • tasks • total • u • UHx • user • Ut+ • UtE • UtHx

In addition to this one, other user signatures include:

Template Example
{{User}} Example (Thảo luận · Đóng góp)
{{Useranon}} Bản mẫu:Thành viênanon
{{User0}} Bản mẫu:Thành viên0
{{User1 plus}} Bản mẫu:Thành viên1 plus
{{User2}} Bản mẫu:Thành viên2
{{User2 plus}} Bản mẫu:Thành viên2 plus
{{User2a}} Bản mẫu:Thành viên2a
{{User3}} Bản mẫu:Thành viên3
{{User3-small}} Bản mẫu:Thành viên3-small
{{User4}} Bản mẫu:Thành viên4
{{User5}} Bản mẫu:Thành viên5
{{User6}} Bản mẫu:Thành viên6
{{User7}} Bản mẫu:Thành viên7
{{User8}} Bản mẫu:Thành viên8
{{User9}} Bản mẫu:Thành viên9
{{User10}} Bản mẫu:Thành viên10
{{User11}} Bản mẫu:Thành viên11
{{User12}} Bản mẫu:Thành viên12
{{User13}} Bản mẫu:Thành viên13
{{User14}} Bản mẫu:Thành viên14
{{User15}} Bản mẫu:Thành viên15
{{User16}} Bản mẫu:Thành viên16
{{User17}} (see User17)
{{Useracc}} Bản mẫu:Thành viênacc
{{UserBk}} Bản mẫu:Thành viênBk
{{Userblock}} Bản mẫu:Thành viênblock
{{User-c}} Bản mẫu:Thành viên-c
{{Usercheck}} Bản mẫu:Thành viêncheck
{{Usercheck-short}} Bản mẫu:Thành viêncheck-short
{{User-c-name}} Bản mẫu:Thành viên-c-name
{{UserContribs}} Bản mẫu:Thành viênContribs
{{Useredits}} Bản mẫu:Thành viênedits
{{User-full}} Bản mẫu:Thành viên-full
{{Userlinks}} Bản mẫu:Thành viênlinks
{{Userlinks-abbr}} Bản mẫu:Thành viênlinks-abbr
{{Userlinks-external}} Bản mẫu:Thành viênlinks-external
{{Userlinks-tt}} Bản mẫu:Thành viênlinks-tt
{{Userlogs}} Bản mẫu:Thành viênlogs
{{User-t}} Bản mẫu:Thành viên-t
{{User-t2}} Bản mẫu:Thành viên-t2
{{UserVP}} Bản mẫu:Thành viênVP
{{Admin}} Example (thảo luận · đóng góp · vụ cấm · trang khóa · trang xóa · trang di chuyển · vụ cấp quyền · biểu quyết)
{{Admin-abbr}} Bản mẫu:Admin-abbr
{{Bureaucrat}} Bản mẫu:Bureaucrat
{{Bureaucrat2}} Bản mẫu:Bureaucrat2
{{Botlinks}} Bản mẫu:Botlinks
{{Botlinks2}} Bản mẫu:Botlinks2
{{unsigned}} thảo luận quên ký tên này là của Example (thảo luận • đóng góp).
{{unsigned2}} Bản mẫu:Unsigned2
{{unsigned3}} Bản mẫu:Unsigned3
{{undated}} Bản mẫu:Undated
{{unsignedIP}} Bản mẫu:UnsignedIP
{{unsignedIP2}} Bản mẫu:UnsignedIP2
{{Signed}} Bản mẫu:Signed
{{UserActual}} Bản mẫu:Thành viênActual
{{quotedfrom}} Bản mẫu:Quotedfrom
{{warningorigin}} Bản mẫu:Warningorigin
{{unsigned2Fix}} Bản mẫu:Unsigned2Fix
{{unsignedIP2Fix}} Bản mẫu:UnsignedIP2Fix