Bản mẫu:Starbox detail

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trước khi sửa đổi bản mẫu, xin hãy thảo luận tại trang thảo luận dự án Thiên văn học. Cảm ơn bạn.
Chi tiết
{{{component1}}}
Khối lượng{{{mass}}} M
Khối lượng{{{mass_mj}}} MJup
Bán kính{{{radius}}} R
Bán kính{{{radius_rj}}} RJup
Bán kính{{{radius_km}}} km
Độ sáng{{{luminosity}}} L
Độ sáng (nhiệt xạ){{{luminosity_bolometric}}} L
Độ sáng (thị giác, LV){{{luminosity_visual}}} L
Vùng ở được quanh sao giới hạn bên trong{{{habitable_inner}}}
Vùng ở được quanh sao giới hạn bên ngoài{{{habitable_outer}}}
Hấp dẫn bề mặt (log g){{{gravity}}} cgs
Nhiệt độ{{{temperature}}} K
Độ kim loại{{{metal}}}
Độ kim loại [Fe/H]{{{metal_fe}}} dex
Tự quay{{{rotation}}}
Tốc độ tự quay (v sin i){{{rotational_velocity}}} km/s
Tuổi{{{age}}} years
Tuổi{{{age_myr}}} Myr
Tuổi{{{age_gyr}}} Gyr
{{{component2}}}
Khối lượng{{{mass2}}} M
Khối lượng{{{mass_mj2}}} MJup
Bán kính{{{radius2}}} R
Bán kính{{{radius_rj2}}} RJup
Bán kính{{{radius_km2}}} km
Độ sáng{{{luminosity2}}} L
Độ sáng (nhiệt xạ){{{luminosity_bolometric2}}} L
Độ sáng (thị giác, LV){{{luminosity_visual2}}} L
Vùng ở được quanh sao giới hạn bên trong{{{habitable_inner2}}}
Vùng ở được quanh sao giới hạn bên ngoài{{{habitable_outer2}}}
Hấp dẫn bề mặt (log g){{{gravity2}}} cgs
Nhiệt độ{{{temperature2}}} K
Độ kim loại{{{metal2}}}
Độ kim loại [Fe/H]{{{metal_fe2}}} dex
Tự quay{{{rotation2}}}
Tốc độ tự quay (v sin i){{{rotational_velocity2}}} km/s
Tuổi{{{age2}}} years
Tuổi{{{age_myr2}}} Myr
Tuổi{{{age_gyr2}}} Gyr
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

This template is part of a group of templates that are used to display information about a specific star. The list should always have {{Starbox begin}} as the first in the list, while the list should have {{Starbox end}} as the last in the list. Any of the arguments can be omitted if desired. The corresponding line will then be omitted from the infobox. This particular template can be used as follows:

{{Starbox detail
| source         =  <!--[source url]-->
| mass          =  <!--Mass (in solar masses)-->
| mass_mj        =  <!--Mass (in Jupiter masses)-->
| radius         =  <!--Radius (in solar radii)-->
| radius_rj       =  <!--Radius (in Jupiter radii)-->
| radius_km       =  <!--Radius (in kilometers)-->
| luminosity       =  <!--Luminosity (in solar luminosities); prefer luminosity_bolometric or luminosity_visual-->
| luminosity_bolometric =  <!--Luminosity (in solar luminosities), bolometric-->
| luminosity_visual   =  <!--Luminosity (in solar luminosities), visual (V)-->
| habitable_inner    =  <!--Inner limit to the star's habitable zone, where temperatures are 100˚ C-->
| habitable_outer    =  <!--Outer limit to the star's habitable zone, where temperatures are 0˚ C-->
| gravity        =  <!--Surface gravity (given as the base 10 logarithm expressed in cgs units)-->
| temperature      =  <!--Effective temperature (in kelvins)-->
| metal         =  <!--Metallicity (no units provided by template)-->
| metal_fe        =  <!--Metallicity ([Fe/H] dex) -->
| rotation        =  <!--Rotation (no units provided by template)-->
| rotational_velocity  =  <!--Rotational velocity (v sin i, in km/s)-->
| age          =  <!--Age (in years)-->
| age_myr        =  <!--Age (in millions of years)-->
| age_gyr        =  <!--Age (in billions of years)-->
}}

However, you can use the following syntax for two stars:

{{Starbox detail
| source         =  <!--[source url]-->
| component1       =  <!--Name of the first component-->
| mass          =  <!--Mass (in solar masses)-->
| mass_mj        =  <!--Mass (in Jupiter masses)-->
| radius         =  <!--Radius (in solar radii)-->
| radius_rj       =  <!--Radius (in Jupiter radii)-->
| radius_km       =  <!--Radius (in kilometers)-->
| luminosity       =  <!--Luminosity (in solar luminosities); prefer luminosity_bolometric or luminosity_visual-->
| luminosity_bolometric =  <!--Luminosity (in solar luminosities), bolometric-->
| luminosity_visual   =  <!--Luminosity (in solar luminosities), visual (V)-->
| habitable_inner    =  <!--Inner limit to the star's habitable zone, where temperatures are 100˚ C-->
| habitable_outer    =  <!--Outer limit to the star's habitable zone, where temperatures are 0˚ C-->
| gravity        =  <!--Surface gravity (given as the base 10 logarithm expressed in cgs units)-->
| temperature      =  <!--Effective temperature (in kelvins)-->
| metal         =  <!--Metallicity (no units provided by template)-->
| metal_fe        =  <!--Metallicity ([Fe/H] dex) -->
| rotation        =  <!--Rotation (no units provided by template)-->
| rotational_velocity  =  <!--Rotational velocity (v sin i, in km/s)-->
| age          =  <!--Age (in years)-->
| age_myr        =  <!--Age (in millions of years)-->
| age_gyr        =  <!--Age (in billions of years)-->
| component2       =  <!--Name of the second component-->
| mass2         =  <!--Mass (in solar masses)-->
| mass_mj2        =  <!--Mass (in Jupiter masses)-->
| radius2        =  <!--Radius (in solar radii)-->
| radius_rj2       =  <!--Radius (in Jupiter radii)-->
| radius_km2       =  <!--Radius (in kilometers)-->
| luminosity2      =  <!--Luminosity (in solar luminosities); prefer luminosity_bolometric or luminosity_visual-->
| luminosity_bolometric2 =  <!--Luminosity (in solar luminosities), bolometric-->
| luminosity_visual2   =  <!--Luminosity (in solar luminosities), visual (V)-->
| habitable_inner2    =  <!--Inner limit to the star's habitable zone, where temperatures are 100˚ C-->
| habitable_outer2    =  <!--Outer limit to the star's habitable zone, where temperatures are 0˚ C-->
| gravity2        =  <!--Surface gravity (given as the base 10 logarithm expressed in cgs units)-->
| temperature2      =  <!--Effective temperature (in kelvins)-->
| metal2         =  <!--Metallicity (no units provided by template)-->
| metal2_fe       =  <!--Metallicity ([Fe/H] dex) -->
| rotation2       =  <!--Rotation (no units provided by template)-->
| rotational_velocity2  =  <!--Rotational velocity (v sin i, in km/s)-->
| age2          =  <!--Age (in years)-->
| age_myr2        =  <!--Age (in millions of years)-->
| age_gyr2        =  <!--Age (in billions of years)-->
}}

The following templates are used together and are usually placed in the order listed below.

{{Starbox begin}}
{{Starbox image}}
{{Starbox observe}}
{{Starbox observe 2s}}
{{Starbox observe 3s}}
{{Starbox character}}
{{Starbox astrometry}}
{{Starbox orbit}}
{{Starbox detail}}
{{Starbox relpos}}
{{Starbox catalog}}
{{Starbox reference}}
{{Starbox sources}}
{{Starbox end}}

Xem thêm[sửa mã nguồn]