Bước tới nội dung

Bản mẫu:Starbox observe

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Dữ liệu quan sát
Kỷ nguyên {{{epoch}}}      Xuân phân {{{equinox}}}
Chòm sao {{{constell}}}
Phát âm {{{pronounce}}}
Xích kinh {{{ra}}}
Xích vĩ {{{dec}}}
Cấp sao biểu kiến (V) {{{appmag_v}}}
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này là một phần của nhóm bản mẫu được sử dụng để hiển thị thông tin về một ngôi sao cụ thể. Danh sách phải luôn có {{Starbox begin}} là phần đầu tiên trong danh sách, và {{Starbox end}} là phần cuối cùng trong danh sách. Nên sử dụng bản mẫu {{RA}} để định dạng xích kinh độ phù hợp và bản mẫu {{DEC}} để định dạng xích vĩ độ. Nếu cấp sao biểu kiến ​​chưa được xác định, nó có thể bị bỏ qua và sau đó sẽ bị loại khỏi hộp thông tin. Đối với các hệ sao đôi hoặc hệ ba sao có phép đo xích kinh độxích vĩ độ phù hợp cho tất cả các thành phần, có thể sử dụng {{Starbox observe 2s}} và {{Starbox observe 3s}}. Bản mẫu cụ thể này có thể được sử dụng như sau:

{{Starbox observe
| epoch   =  <!--Kỷ nguyên quan trắc-->
| equinox  =  <!--Toạ độ điểm xuân phân (mặc định cho kỷ nguyên)-->
| constell  =  <!--Tên chòm sao-->
| pronounce =  <!--Hướng dẫn phát âm-->
| ra     =  <!--Xích kinh độ – sử dụng {{RA|hh|mm|ss.dddd}} hoặc {{Deg2HMS|ddd.dddd|sup=yes}}-->
| dec    =  <!--Xích vĩ độ-->
| appmag_v  =  <!--Cấp sao biểu kiến (hệ thống Johnson-Cousins ​​V)-->
}}

Các bản mẫu sau đây được sử dụng cùng nhau và thường được đặt theo thứ tự liệt kê bên dưới.

{{Starbox begin}}
{{Starbox image}}
{{Starbox observe}}
{{Starbox observe 2s}}
{{Starbox observe 3s}}
{{Starbox character}}
{{Starbox astrometry}}
{{Starbox orbit}}
{{Starbox detail}}
{{Starbox relpos}}
{{Starbox catalog}}
{{Starbox reference}}
{{Starbox sources}}
{{Starbox end}}

Xem thêm[sửa mã nguồn]