Bản mẫu:Status2

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Trạng thái:     Chưa xong

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này được sử dụng dưới tiêu đề của một yêu cầu để tóm tắt trạng thái hiện tại của nó.

{{status2}}
Trạng thái:     Chưa xong
{{status2|xong}}
Trạng thái:     Xong
{{status2|rút}}
Trạng thái:     Đã rút
{{status2|từ chối}}
Trạng thái:     Từ chối
{{status2|chờ}}
Trạng thái:     Chờ
{{status2|xong|Văn bản}}
Trạng thái:     Văn bản
{{status2|Văn bản}}
Trạng thái:     Văn bản