Bản mẫu:Subject bar

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu điều hướng này được đặt ở cuối bài viết, sau đề mục Tham khảo hay Liên kết ngoài và trước các hộp điều hướng và mã thể loại. Nó có thể thay thế cho hàng loạt bản mẫu dạng hộp nổi bên tay phải, hiển thị liên kết tới các sách, cổng thông tincác trang liên quan trên các dự án chị em của Wikipedia. Tuy nhiên, bản mẫu này cũng thường gây ra lỗi vì có kích thước lớn và cách căn chỉnh nội dung của nó.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Ghi chú:  Không viết in hoa chữ cái đầu tên các tham số: ví dụ, hãy viế "commons", "v"... thay vì "Commons", "V"...

Các tham số[sửa mã nguồn]

Khi sao chép các tham số dưới đây, xin hãy xóa những tham số không cần thiết. Nếu loại liên kết nào không được định nghĩa thì phần đó của bản mẫu cũng sẽ không xuất hiện.

Tất cả các tham số, hàng ngang
{{Subject bar |book= |portal= |commons= |commons-search= |species= |species-search= |n= |n-search= |wikt= |wikt-search= |b= |b-search= |q= |q-search= |s= |s-search= |v= |v-search= |voy= |voy-search= |d= |d-search= }}
Tất cả các tham số, hàng dọc
{{Subject bar
|book      = 
|portal     = 
|commons    = 
|commons-search = 
|species    = 
|species-search = 
|n       = 
|n-search    = 
|wikt      = 
|wikt-search  = 
|b       = 
|b-search    = 
|q       = 
|q-search    = 
|s       = 
|s-search    =
|spoken     =
|v       = 
|v-search    = 
|voy      = 
|voy-search   = 
|d       = 
|d-search    = 
}}


Ví dụ[sửa mã nguồn]

Ví dụ sử dụng một hay nhiều tham số mỗi loại

{{Subject bar |book= Lemurs |portal1= Primates |portal2= Madagascar |commons= y |commons-search= Category:Lemuriformes |species= y |species-search= Lemuriformes }}

{{Subject bar |book1= Lemurs |portal1= Primates |portal2= Madagascar |commons= y |commons-search= Category:Lemur catta |species= y |species-search= Lemur catta |n= y |wikt= y |wikt-search= Lemur |b= y |q= y |s= y |v= y |voy= y |voy-search= Madagascar }}

Ví dụ thiếu một hay nhiều loại tham số

{{Subject bar |portal1= Biography |portal2= Primates |s= y |s-search= Author:William Charles Osman Hill |v= y }}

{{Subject bar |book1= Subfossil lemurs |book2= Lemurs |portal1= Primates |portal2= Madagascar }}

{{Subject bar |portal = Primates }}