Bản mẫu:Tài liệu môđun bản mẫu Thông tin nhân vật

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Hộp thông tin này có thể được sử dụng để tạo ra một phần với thể loại cụ thể trong {{Infobox person}} (hoặc các bản mẫu hộp thông tin tiểu sử tương tự) cho những trường hợp một nhân vật đáng chú ý trong nhiều lĩnh vực; một ví dụ tổng quát được hiển thị dưới đây. Đối với hướng dẫn sử dụng, xem en:Wikipedia:Infobox modules. Cũng xem thêm tài liệu hướng dẫn Bản mẫu:Infobox, phần giải thích cách nhúng vào hộp thông tintạo tiểu hộp thông tin.

{{Infobox person
| name = 
| image = 
| caption = 
| birth_date = 
| birth_place = 
| <!-- etc. -->
| module = 
  {{EMBEDDED TEMPLATE NAME | child=yes <!-- hoặc embed=yes hoặc subbox=yes -->
  | parameter-1 = 
  | parameter-2 = 
  | parameter-3 = 
  | parameter-4 = 
  | <!-- etc. -->
  }}
}}