Bản mẫu:Tài liệu ngôi sao

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bản mẫu này được dùng để cung cấp tài liệu tổng quan về hầu hết các bản mẫungôi sao.

Các tham số khả dĩ là:

  • |for= Giải thích ngắn gọn phần thưởng cho cái gì
  • |alt= Gán bằng yes nếu có một tham số alt dùng đểm hiện ảnh thay thế
  • |nomessage= gán bằng yes nếu có bất cứ lựa chọn nào để tuỳ biến thông điệp
  • |autosign= set to yes if the template automatically signs the message.
  • |header= Used to add any header notes to docs. Add things such as shortcut links here.
  • |footer= Used to add any footer notes to docs.
  • |usage= Used to replace the standard Usage-section with a user defined.
  • |cat= Category name (without "Category:"), if it is something more specific than Barnstar award templates

Các bản mẫu bắt đầu bằng cụm từ "Ngôi sao" nên chứa lệnh {{DEFAULTSORT}} (chẳng hạn {{DEFAULTSORT:Kỹ thuật, Ngôi sao}}).

Tài liệu bản mẫu

Cách dùng

Để dùng bản mẫu này, chèn {{subst:Tài liệu ngôi sao|1=Điền thông điệp của bạn vào đây. ~~~~}} vào trang thảo luận của người dùng bạn muốn trao phần thưởng.