Bản mẫu:Tình trạng khoá/quản lý/doc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Cách sử dụng

Vui lòng không sử dụng trực tiếp bản mẫu này. Hãy dùng {{pr}} hoặc {{pr2}}.

Không có miêu tả.

Tham số bản mẫu

Nên dùng bản mẫu này với các tham số đặt trên cùng một hàng.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Tên trang1 page trang

Tên trang cần phân tích

Mặc định
{{FULLPAGENAME}}
Ví dụ
Trang Chính
Tên trangbắt buộc
Ẩn tên trangẩn hide

Gán giá trị không trắng bất kỳ cho tham số này để ẩn tên trang

Ví dụ
y
Không rõtùy chọn
Cỡ iconcỡ size px

Kích thước hiển thị của icon (đơn vị: điểm ảnh)

Mặc định
13
Ví dụ
20
Sốtùy chọn

Cây phân tích cú pháp

Nội dung mở rộng
 1. (begin) Số không gian tên trang > '-1' ?
  1. (true) (begin) Đổi hướng ?
   1. (true) (begin) Tên đủ của trang chỉ định = Tên đủ của trang nhúng ?
    1. (true) (begin) Tạo liên kết đến #top. hide/ẩn không trống ?
     1. (true) (end) Ẩn tên hiển thị.
     2. (false) (end) Tên hiển thị là tên đủ của trang.
    2. (false) (begin) Cho ra liên kết không đổi hướng. hide/ẩn không trống ?
     1. (true) (end) Ẩn tên hiển thị.
     2. (false) (end) Tên hiển thị là tên đủ của trang.
   2. (false) (begin) Tên đủ của trang chỉ định = Tên đủ của trang nhúng ?
    1. (true) (end) Tạo liên kết đến #top
    2. (false) (begin) Số không gian tên trang = ?
     1. (cond) (begin) '6' ?
      1. (true) (begin) Đường dẫn đến tập tin không trống ?
       1. (true) (begin) Tạo liên kết đến trang. hide/ẩn không trống ?
        1. (true) (end) Ẩn tên hiển thị.
        2. (false) (end) Tên hiển thị là tên đủ của trang.
       2. (false) (begin) Tạo liên kết xem trang. hide/ẩn không trống ?
        1. (true) (end) Ẩn tên hiển thị.
        2. (false) (end) Tên hiển thị là tên đủ của trang.
     2. (cond) (begin) '8' ?
      1. (true) (begin) Thông điệp giao diện trang = '⧼' + Tên trang + '⧽' ?
       1. (true) (begin) Tạo liên kết xem trang. hide/ẩn không trống ?
        1. (true) (end) Ẩn tên hiển thị.
        2. (false) (end) Tên hiển thị là tên đủ của trang.
       2. (false) (begin) Tạo liên kết đến trang. hide/ẩn không trống ?
        1. (true) (end) Ẩn tên hiển thị.
        2. (false) (end) Tên hiển thị là tên đủ của trang.
     3. (cond) (begin) Khác ?
      1. (true) (begin) Trang tồn tại ?
       1. (true) (begin) Tạo liên kết đến trang. hide/ẩn không trống ?
        1. (true) (end) Ẩn tên hiển thị.
        2. (false) (end) Tên hiển thị là tên đủ của trang.
       2. (false) (begin) Tạo liên kết xem trang. hide/ẩn không trống ?
        1. (true) (end) Ẩn tên hiển thị.
        2. (false) (end) Tên hiển thị là tên đủ của trang.
  2. (true) (begin) Số không gian tên trang = ?
   1. (cond) (begin) 2, '3' ?
    1. (true) (end) Tạo liên kết Cấm thành viên. Tạo liên kết Cấp quyền thành viên.
   2. (cond) (begin) 8, '9' ?
    1. (true) (begin) Tạo liên kết Dịch thông điệp. Đoạn thứ nhất trong tên trang = Đoạn cuối trong tên trang ?
     1. (true) (end) Tạo liên kết đến trang ở Translatewiki.
     2. (false) (begin) Đoạn cuối trong tên trang = Mã ngôn ngữ của nội dung ?
      1. (true) (end) Tạo liên kết đến trang ở Translatewiki.
      2. (false) (end) Tạo liên kết đến trang "Không gian tên của trang + Đoạn thứ nhất trong tên trang + '/' + Mã ngôn ngữ của nội dung" ở Translatewiki.
  3. (true) (begin) Số không gian tên trang = ?
   1. (cond) (begin) '0', '2', '4', '6', '8', '10', '12', '14', '100', '828' ?
    1. (true) (end) Tạo liên kết đến trang thảo luận của trang.
   2. (cond) (begin) '1', '3', '5', '7', '9', '11', '13', '15', '101', '829' ?
    1. (true) (begin) Tạo liên kết đến trang nội dung của trang. Số không gian tên trang = ?
     1. (true) (begin) '1' ?
      1. (true) (begin) Tên trang = 'Trang Chính' ?
       1. (true) (end) Gán giá trị 'Trang Chính' cho thuộc tính title
       2. (false) (end) Gán giá trị 'Bài viết' cho thuộc tính title
     2. (true) (begin) '3' ?
      1. (true) (end) Gán giá trị 'Thành viên' cho thuộc tính title
     3. (true) (begin) '5' ?
      1. (true) (end) Gán giá trị 'Dự án' cho thuộc tính title
     4. (true) (begin) '7' ?
      1. (true) (end) Gán giá trị 'Tập tin' cho thuộc tính title
     5. (true) (begin) '9' ?
      1. (true) (end) Gán giá trị 'Thông điệp' cho thuộc tính title
     6. (true) (begin) '11' ?
      1. (true) (end) Gán giá trị 'Bản mẫu' cho thuộc tính title
     7. (true) (begin) '13' ?
      1. (true) (end) Gán giá trị 'Trợ giúp' cho thuộc tính title
     8. (true) (begin) '15' ?
      1. (true) (end) Gán giá trị 'Thể loại' cho thuộc tính title
     9. (true) (begin) '101' ?
      1. (true) (end) Gán giá trị 'Chủ đề' cho thuộc tính title
     10. (true) (begin) '829' ?
      1. (true) (end) Gán giá trị 'Module' cho thuộc tính title
    2. (true) Tạo liên kết đến trang nội dung của trang. Số không gian tên trang = '3' ?
     1. (true) (begin) '3' ?
      1. (true) (end) Tạo liên kết ngoài đến trang.
      2. (false) (end) Tạo liên kết trong đến trang.
  4. (true) '/'.
  5. (true) (begin) Tạo liên kết sửa trang. Số không gian tên trang = ?
   1. (true) (begin) '1', '3', '5', '7', '9', '11', '13', '15', '101', '829' ?
    1. (true) (end) Tạo liên kết thêm thảo luận mới.
  6. (true) '/'.
  7. (true) (begin) Số không gian tên trang = 6 || Số không gian tên trang = 7 ?
   1. (true) (end) Tạo liên kết tải tập tin lên.
  8. (true) (begin) Số không gian tên trang = 6 || Số không gian tên trang = 7 ?
   1. (true) (end) '/'.
  9. (true) (begin) Trang tồn tại ?
   1. (true) (end) Tạo liên kết xoá trang.
   2. (false) (end) Tạo liên kết phục hồi trang.
  10. (true) '/'
  11. (true) Tạo liên kết xem lịch sử trang.
  12. (true) '/'
  13. (true) Tạo liên kết xem nhật trình của trang.
  14. (true) '/'
  15. (true) Tạo liên kết xem nhật trình sai phạm của trang.
  16. (true) '/'
  17. (true) Tạo liên kết xem liên kết đến trang.
  18. (true) '/'
  19. (true) Tạo liên kết xem thông tin của trang.
  20. (true) (begin) Số không gian tên trang = 14 || Số không gian tên trang = 15 ?
   1. (true) (end) '/'.
  21. (true) (begin) Số không gian tên trang = 14 || Số không gian tên trang = 15 ?
   1. (true) (end) Tạo liên kết đến trang ngẫu nhiên trong thể loại.

Xem thêm