Bản mẫu:Tối thiểu

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Đánh giá và trả về cực tiểu của giá trị số (tối đa 3 tham số). Tham số có thể là biểu thức số học và sẽ được tính. Tham số trống hoặc thiếu sẽ được bỏ qua.

Cú pháp:
{{min|[value1]|[value2]|[value3]}}
Ví dụ:
{{min}} = "".
{{min|}} = "".
{{min|-7}} = "-7".
{{min|-7|}} = "-7".
{{min|7|-5}} = "-5".
{{min|7|-5|}} = "-5".
{{min|7|-5|-8}} = "-8".
{{min|40*41|300+30}} = "330".
{{min|100+10|300+30|200+20}} = "110".
Xem thêm: