Bản mẫu:TSNDS nguồn

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này được thiết kế để đặt ở đầu bài viết về TSNĐS cần nguồn tham khảo bổ sung, do đó cần được chú ý ngay lập tức. Nếu bài viết không phải về người còn sống hoặc mới qua đời, hãy sử dụng {{Chú thích trong bài}}.

Vui lòng thêm tham số ngày để người biên tập biết được bản mẫu được thêm vào khi nào. Việc thêm bản mẫu sẽ sắp xếp bài viết vào Category:Tiểu sử người còn sống thiếu nguồn. Điều này cho phép các biên tập viên theo dõi tiểu sử và các mối quan tâm về người đang sống có thể tìm các bài viết cần quan tâm một cách nhanh chóng và khắc phục các sự cố cũ nhất trước tiên.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Thông thường: {{TSNDS nguồn|date=Tháng 1 năm 2023}}

Bản mẫu này có thể được sử dụng với tham số "section" nếu muốn gắn thẻ cho phần cụ thể: {{TSNDS nguồn|phần|date=Tháng 1 năm 2023}}

Xem thêm[sửa mã nguồn]

  • {{Chú thích trong bài}} - phiên bản chung của mẫu này cho các bài viết không phải TSNĐS
  • {{BLP unsourced}} - cho các bài viết TSNĐS không có bất kỳ nguồn nào cả
  • {{No footnotes}} - cho các bài viết có nguồn nhưng thiếu trích dẫn trong dòng