Bản mẫu:T links

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Ví dụ (sửa thảo luận lịch sử liên kết # /trang con /doc /doc sửa /sbox /sbox diff /kiểm thử)

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này cung cấp một danh sách các liên kết đến một bản mẫu. Không có liên kết bị hạn chế (chẳng hạn như cách thêm khóa trang cho bản mẫu). Một liên kết đến một mô đun liên quan có thể được thêm vào.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Các tùy chọn[sửa mã nguồn]

Thêm liên kết đến một mô đun

Khi một mô đun cùng tên tồn tại, nó được thêm vào:

 • {{T links|Track gauge}}
Track gauge (sửa thảo luận lịch sử liên kết # /trang con /doc /doc sửa /sbox /sbox diff /kiểm thử) · Mô đun:Track gauge
 • Bất kỳ mô đun khác (hoặc không có) có thể được liên kết:
 • {{T links|Track gauge|module=String}}
Track gauge (sửa thảo luận lịch sử liên kết # /trang con /doc /doc sửa /sbox /sbox diff /kiểm thử) · Mô đun:string
 • {{T links|Track gauge|module=}}
Track gauge (sửa thảo luận lịch sử liên kết # /trang con /doc /doc sửa /sbox /sbox diff /kiểm thử) (chỗ trống nên không được liên kết)
Thêm liên kết sandbox

Khi làm việc với ../sandbox của bản mẫu, các liên kết sandbox có thể được thực hiện rõ ràng:

 • {{T links|Track gauge|sandboxlinks=yes}}
Bản mẫu:T links/sandbox links
Điều này cũng có thể giúp ngăn chặn thay đổi mã phiên bản trực tiếp do tai nạn.

Xem thêm[sửa mã nguồn]

 • {{T links/sandbox links}} được sử dụng khi thêm, ví dụ bằng cách |sandboxlinks=yes
 • {{m links}}, một bản mẫu tương tự tạo ra liên kết mô đun liên quan.

Định dạng mục đích chung[sửa mã nguồn]

 • 1 {{tlg}} là tổng quát nhất, cho phép bất kỳ sự kết hợp của kiểu chữ và/hoặc tùy chọn kiểu liên kết.
 • 2 Ngăn chữ xuống dòng bằng cách đặt nó bên trong thẻ <span class="nowrap">...</span>.
 • 3 Cho phép liên kết đến các bản mẫu trong bất kỳ không gian tên.
 • 4|plaincode=yes sử dụng <code style="border:none; background-color:transparent;">...</code>.
 • 5 Sử dụng phông chữ đơn cách nhưng không dùng <code>...</code>.

Bản mẫu định dạng khác[sửa mã nguồn]

Mã ví dụ Hiệu ứng Ghi chú
{{tl2|Hatnote|lang=fr}} {{hatnote}} Hỗ trợ kết nối với các dự án chị em (ví dụ, fr:Hatnote)
{{tlu|Thành viên:Ví dụ/Trang con mẫu}} {{Thành viên:Ví dụ/Trang con mẫu}} Hỗ trợ kết nối với bất kỳ không gian tên
{{demo|<nowiki>{{Hatnote|lang=fr|Vài chữ}}</nowiki>}}
{{hatnote|lang=fr|Vài chữ}}

Hiển thị mã và ví dụ
{{xpd|Hatnote|Vài chữ hatnote}} "{{hatnote|Vài chữ hatnote}}" cho ra "" [1] Hiển thị mã, ví dụ và một liên kết để mở rộng bản mẫu mã
{{para|tiêu đề|<var>tiêu đề sách</var>}} |tiêu đề=tiêu đề sách Các tham số bản mẫu định dạng cho màn hình, có hoặc không có giá trị

Với các liên kết tiện ích[sửa mã nguồn]

Mã ví dụ Hiệu ứng
{{lts|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote(sửa thảo luận liên kết lịch sử)
{{t links|Hatnote}} Hatnote (sửa thảo luận lịch sử liên kết # /trang con /doc /doc sửa /sbox /sbox diff /kiểm thử)
{{tfd links|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote (sửa · thảo luận · lịch sử · liên kết · nhật trình · trang con · xóa)
{{tiw|Hatnote}} Bản mẫu:hatnote (liên kết nền sửa)
{{tltt|Hatnote}} {{Hatnote}}
{{tetl|Hatnote}} {{ Hatnote }}
links talk view
{{tsetl|Hatnote}} {{thế:Hatnote}}
 liên kết thảo luận sửa
{{ti|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote (thảo luận · liên kết · sửa)
{{tic|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote (thảo luận liên kết sửa)
{{tiw|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote (liên kết nền sửa)
{{tlt|Hatnote}} {{Hatnote}} (thảo luận)
{{ttl|Hatnote}} {{Hatnote}} (t/l)