Bản mẫu:Tabs

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách dùng[sửa mã nguồn]

{{Tabs
 | id=0
 | sel=1
 | color = <!-- Параметрлер: Lilas, Green, Blue, Orange, Grey, Yellow, Red, Purple
(Nếu bạn không chọn màu sẽ mặc định là "Purple") -->

 | icon1  = 
 | title1  = 
 | content1 = 

 | icon2  = 
 | title2  = 
 | content2 = 

 | icon3  = 
 | title3  = 
 | content3 = 
}}

Ví dụ[sửa mã nguồn]

{{Tabs
 | id=0
 | sel=1
 | color = Lilas

 | icon1  = [[File:W-circle.svg|20px|link=]]
 | title1  = Chào mừng tới Wikipedia
 | content1 = {{Trang Chính/Đầu trang}}

 | icon2  = [[File:HS geo.svg|20px|link=]]
 | title2  = Wikipedia ngôn ngữ khác
 | content2 = {{Trang Chính/Các ngôn ngữ|liên wiki=có}}
 | icon3  = [[File:Wikimedia-logo-circle.svg|20px|link=]]
 | title3  = Các dự án
 | content3 = {{Trang Chính/Các dự án}}
}}

Kết quả[sửa mã nguồn]

 Chào mừng tới Wikipedia
 Wikipedia ngôn ngữ khác
 Các dự án
WikipediA
tiếng Việt

Bài viết: Tìm kiếm • Tra cứu • Bài mới • Hỏi đáp • Thỉnh cầu

Trợ giúp: FAQ • Giúp đỡ • Sửa đổi • Chỗ thử • Guestbook • Thư viện Wikipedia