Bản mẫu:Taxonomy/Chlorophyta

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota  [Taxonomy; sửa]
(kph): Diaphoretickes  [Taxonomy; sửa]
(kph): Archaeplastida  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Chloroplastida  [Taxonomy; sửa]
Ngành: Chlorophyta  [Taxonomy; sửa]


Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Chloroplastida [Taxonomy; sửa]
Cấp: phylum (hiển thị là Ngành)
Liên kết: Chlorophyta
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: có (cấp quan trọng)
Chú thích phân loại: Adl, Sina M.; Bass, David; Lane, Christopher E.; Lukeš, Julius; Schoch, Conrad L.; Smirnov, Alexey; Agatha, Sabine; Berney, Cedric; Brown, Matthew W. (2019). “Revisions to the Classification, Nomenclature, and Diversity of Eukaryotes”. Journal of Eukaryotic Microbiology (bằng tiếng Anh). 66 (1): 4–119. doi:10.1111/jeu.12691. ISSN 1550-7408. PMC 6492006. PMID 30257078.
Chú thích phân loại cấp trên: Adl, Sina M.; Bass, David; Lane, Christopher E.; Lukeš, Julius; Schoch, Conrad L.; Smirnov, Alexey; Agatha, Sabine; Berney, Cedric; Brown, Matthew W. (2019). “Revisions to the Classification, Nomenclature, and Diversity of Eukaryotes”. Journal of Eukaryotic Microbiology (bằng tiếng Anh). 66 (1): 4–119. doi:10.1111/jeu.12691. ISSN 1550-7408. PMC 6492006. PMID 30257078.

This page was moved from. It's edit history can be viewed at Bản mẫu:Taxonomy/Chlorophyta/edithistory