Bước tới nội dung

Bản mẫu:Taxonomy/Embryophytes/Plantae

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota  [Taxonomy; sửa]
(kph): Diaphoretickes  [Taxonomy; sửa]
(kph): Archaeplastida  [Taxonomy; sửa]
Giới: Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Streptophyta  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Embryophytes /Plantae  [Taxonomy; sửa]


Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Streptophyta [Taxonomy; sửa]
Cấp: clade (hiển thị là nhánh)
Liên kết: Thực vật có phôi|Embryophytes(liên kết đến Thực vật có phôi)
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: không
Chú thích phân loại:
Chú thích phân loại cấp trên: Adl, Sina M.; Bass, David; Lane, Christopher E.; Lukeš, Julius; Schoch, Conrad L.; Smirnov, Alexey; Agatha, Sabine; Berney, Cedric; Brown, Matthew W. (2019). “Revisions to the Classification, Nomenclature, and Diversity of Eukaryotes”. Journal of Eukaryotic Microbiology (bằng tiếng Anh). 66 (1): 4–119. doi:10.1111/jeu.12691. ISSN 1550-7408. PMC 6492006. PMID 30257078.
Đồng nghĩa: Embryophytes [Taxonomy; sửa]