Bản mẫu:Taxonomy/Leptothecata

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota  [Taxonomy; sửa]
(kph): Unikonta  [Taxonomy; sửa]
(kph): Opisthokonta  [Taxonomy; sửa]
(kph): Holozoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Filozoa  [Taxonomy; sửa]
Giới: Animalia  [Taxonomy; sửa]
Phân giới: Eumetazoa  [Taxonomy; sửa]
nhánh: ParaHoxozoa  [Taxonomy; sửa]
Ngành: Cnidaria  [Taxonomy; sửa]
Phân ngành: Medusozoa  [Taxonomy; sửa]
Lớp: Hydrozoa  [Taxonomy; sửa]
Phân lớp: Hydroidolina  [Taxonomy; sửa]
Bộ: Leptothecata  [Taxonomy; sửa]

Wikipedia does not yet have an article about Leptothecata. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about Leptothecata's taxonomy. Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Hydroidolina [Taxonomy; sửa]
Cấp: ordo (hiển thị là Bộ)
Liên kết: Leptothecata
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: có (cấp quan trọng)
Chú thích phân loại:
Chú thích phân loại cấp trên: P. Schuchert (2015). P. Schuchert (biên tập). “Hydroidolina Collins, 2000”. World Hydrozoa database. Cơ sở dữ liệu sinh vật biển. Truy cập ngày 28 tháng 9 năm 2017.

This page was moved from. It's edit history can be viewed at Bản mẫu:Taxonomy/Leptothecata/edithistory