Bản mẫu:Taxonomy/Neomura

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Superregio: {{{1}}}  [Taxonomy; sửa]


Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Life [Taxonomy; sửa]
Cấp: superregio (hiển thị là Superregio)
Liên kết: Neomura|{{{1}}}(liên kết đến Neomura)
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: không
Chú thích phân loại: [cần dẫn nguồn]
Chú thích phân loại cấp trên: