Bước tới nội dung

Bản mẫu:Taxonomy/Oryza

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota  [Taxonomy; sửa]
(kph): Diaphoretickes  [Taxonomy; sửa]
(kph): Archaeplastida  [Taxonomy; sửa]
Giới: Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Streptophyta  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Embryophytes /Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Polysporangiophytes /Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Tracheophyta /Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Spermatophyta /Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Angiospermae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Monocots  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Commelinids  [Taxonomy; sửa]
Bộ: Poales  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Graminid clade  [Taxonomy; sửa]
Họ: Poaceae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: BOP clade  [Taxonomy; sửa]
Phân họ: Oryzoideae  [Taxonomy; sửa]
Tông: Oryzeae  [Taxonomy; sửa]
Phân tông: Oryzinae  [Taxonomy; sửa]
Chi: Oryza  [Taxonomy; sửa]


Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Oryzinae [Taxonomy; sửa]
Cấp: genus (hiển thị là Chi)
Liên kết: Oryza
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: có (cấp quan trọng)
Chú thích phân loại: Soreng, Robert J.; Peterson, Paul M.; Romaschenko, Konstantin; Davidse, Gerrit; Teisher, Jordan K.; Clark, Lynn G.; Barberá, Patricia; Gillespie, Lynn J.; Zuloaga, Fernando O. (2017). “A worldwide phylogenetic classification of the Poaceae (Gramineae) II: An update and a comparison of two 2015 classifications”. Journal of Systematics and Evolution. 55 (4): 259–290. doi:10.1111/jse.12262. ISSN 1674-4918.
Chú thích phân loại cấp trên: Soreng, Robert J.; Peterson, Paul M.; Romaschenko, Konstantin; Davidse, Gerrit; Teisher, Jordan K.; Clark, Lynn G.; Barberá, Patricia; Gillespie, Lynn J.; Zuloaga, Fernando O. (2017). “A worldwide phylogenetic classification of the Poaceae (Gramineae) II: An update and a comparison of two 2015 classifications”. Journal of Systematics and Evolution. 55 (4): 259–290. doi:10.1111/jse.12262. ISSN 1674-4918.

This page was moved from . It's edit history can be viewed at Bản mẫu:Taxonomy/Oryza/edithistory