Bước tới nội dung

Bản mẫu:Taxonomy/Russulales

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota /displayed  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Amorphea  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Obazoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Opisthokonta  [Taxonomy; sửa]
(kph): Holomycota  [Taxonomy; sửa]
(kph): Zoosporia  [Taxonomy; sửa]
Giới: Fungi  [Taxonomy; sửa]
Phân giới: Dikarya  [Taxonomy; sửa]
Ngành: Basidiomycota  [Taxonomy; sửa]
Subdivision: Agaricomycotina  [Taxonomy; sửa]
Lớp: Agaricomycetes  [Taxonomy; sửa]
Phân lớp: incertae sedis /Agaricomycetes  [Taxonomy; sửa]
Bộ: Russulales  [Taxonomy; sửa]


Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Incertae sedis/Agaricomycetes [Taxonomy; sửa]
Cấp: ordo (hiển thị là Bộ)
Liên kết: Russulales
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: có (cấp quan trọng)
Chú thích phân loại: “Fevansia” (HTML). NCBI taxonomy (bằng tiếng Anh). Bethesda, MD: National Center for Biotechnology Information. Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2017. Lineage( full ) cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Fungi; Dikarya; Basidiomycota; Agaricomycotina; Agaricomycetes; Agaricomycetes incertae sedis; Russulales; Albatrellaceae
Chú thích phân loại cấp trên: not applicable (incertae sedis)

This page was moved from en:Template:Taxonomy/Russulales. It's edit history can be viewed at Bản mẫu:Taxonomy/Russulales/edithistory