Bước tới nội dung

Bản mẫu:Template doc inline/doc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Tiêu bản này hiển thị hộp "Template documentation" tương tự như bạn đang nhìn thấy hiện nay.

Nó chủ yếu được sử dụng bởi {{template doc}} để tự động hiển thị tài liệu thuyết trình cho tiêu bản từ các trang phụ "/doc", nhưng cũng có thể được sử dụng để hiển thị các tài liệu ngay tại chỗ.

Nó cung cấp liên kết xem và sửa đổi tới trang chứa tài liệu thuyết trình. Nếu trang này không tồn tại thì liên kết sửa đổi nạp vào Bản mẫu:Template doc/Preload (liên kết nền sửa).

Sử dụng[sửa mã nguồn]

{{template doc inline|1=Tài liệu thuyết trình tại chỗ|2=Tên trang}}
  • Tài liệu thuyết trình tại chỗ là văn bản hiển thị bên trong hộp.
  • Tên trang là tên gọi của trang tài liệu thuyết trình, nếu được liệt kê, tạo ra các hộp [xem] và [sửa đổi] ở bên phải của phần tiêu đề.