Bản mẫu:Tfd links

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bản mẫu:Ví dụ (sửa · thảo luận · lịch sử · liên kết · nhật trình · trang con · xóa)

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này được sử dụng để đánh dấu bản mẫu để xóa tại Wikipedia:Bản mẫu cho thảo luận. Nó sẽ hiển thị các liên kết hữu ích đến lịch sử, sử dụng, trang thảo luận v.v, và một liên kết cho đóng cửa bảo quản viên để xóa bản mẫu.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Kết quả
{{tfd links|Foo}} Bản mẫu:Foo (sửa · thảo luận · lịch sử · liên kết · nhật trình · trang con · xóa)
{{tfd links|Foo|24 tháng 9 năm 2023}} Bản mẫu:Foo (24 tháng 9 năm 2023) (sửa · thảo luận · lịch sử · liên kết · nhật trình · trang con · xóa)