Bước tới nội dung

Bản mẫu:Thông báo sửa đổi của trang

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Đây là bản mẫu {{Thông báo sửa đổi của trang}}.

Bản mẫu này thường chỉ được sử dụng bởi hệ thống, nó là loader thông báo sửa đổi được sử dụng trong MediaWiki. Nó hiển thị các thông báo sửa đổi và các liên kết đến chúng, ở đầu các trang khi sửa các trang.

Thông tin kỹ thuật

Bản mẫu này tải và hiển thị thông báo không gian tên. Nó cũng gọi bản mẫu phụ {{Thông báo sửa đổi của trang/Nguồn}}. Bản mẫu phụ đó xử lý việc tải các thông báo của nhóm và trang và các liên kết đến chúng. Bản mẫu này tiền xử lý tham số , do đó đơn giản hóa mã.

Bản mẫu này được đặt trong các thông báo không gian tên chính của MediaWiki có tên MediaWiki:Editnotice-0, MediaWiki:Editnotice-1 và như thế. Xem Wikipedia:Không gian tên cho danh sách đầy đủ các số không gian tên. Do đó, bản mẫu này không cần tham số.

Liên kết

Khi một trang được sửa đổi, liên kết đỏ hoặc xanh thường xuất hiện như sau:

hoặc thế này:

Chúng là những liên kết tới các thông báo sửa đổi trên trang hoặc trên nhóm. Thành viên có quyền bảo quản viên luôn luôn thấy được cả hai liên kết, ngay cả khi các thông báo vẫn chưa được tạo, vì họ có thể tạo và sửa đổi các thông báo. Những thành viên khác chỉ nhìn thấy liên kết "Thông báo trang" màu đỏ trên trang thảo luận thành viên và trang thành viên của họ, vì họ có thể tạo và sửa đổi các thông báo như vậy. Họ cũng thấy các liên kết màu xanh đến thông báo nhóm và trang nếu chúng đã được tạo, để họ có thể tìm và xem nguồn thông báo. Nhưng họ vẫn không thể sửa đổi các thông báo đó, trừ những thông báo trong không gian thành viên.

Xem mã nguồn hoặc sửa

Các thông báo cũng được hiển thị khi người dùng "xem mã nguồn" của trang được khóa. (Khi người không phải bảo quản viên cố gắng sửa trang được khóa hẳn hoặc khi người dùng IP cố gắng sửa trang khóa hạn chế sửa đổi hoặc hẳn.) Thông báo nhóm và trang được hiển thị, nhưng không hiển thị thông báo không gian tên.

Hầu hết các thông báo sửa đổi đều có thông tin hữu ích ngay cả khi chỉ xem nguồn của trang được khóa, nhưng trong một số trường hợp, chúng tôi muốn hiển thị thông tin khác nhau cho người dùng chỉ xem mã nguồn của trang. Bản mẫu này dùng "notice action = view" vào phần thông báo sửa đổi, nó tải khi ở chế độ xem. Điều này có thể được sử dụng bên trong các thông báo sửa đổi như thế này:

{{#ifeq: {{{notice action|}}} | view
| <!--Người dùng thường "đang xem mã nguồn" trang bị khóa-->
| <!--Người dùng có đủ quyền để sửa trang-->
}}

Xem thêm