Bản mẫu:Thông báo tiêu bản hình ảnh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Để xếp hình ảnh vào thể loại này, hãy đặt thẻ {{[[Tiêu bản:{{{1}}}|{{{1}}}]]}} vào cuối trang miêu tả hình. Nếu bạn không chắc chắn là hình nên thuộc thể loại nào, hãy tham khảo trang về thẻ quyền cho hình ảnh. Nếu thể loại này quá lớn, hãy xem xét việt bổ sung mục lục ({{Mục lục thể loại}}) hay đặt hình của bạn vào một thể loại con mới hoặc có sẵn.

Tham số đầu tiên (tên tiêu bản) là bắt buộc, tham số thứ hai (trang thay thế) không bắt buộc.