Bản mẫu:Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam/doc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Mục đích

Bản mẫu này sử dụng để tóm tắt thông tin một đơn vị hành chính của Việt Nam.

Cú pháp

Xin chú ý các tham số đặc biệt dưới đây:

  • vai trò hành chính: tham số này được gán bằng một trong các giá trị: tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, quận, thị xã, xã, thị trấn, phường.
  • logo: dùng cho biểu tượng của đơn vị hành chính đó, chiều rộng mặc định là 60px.
  • Các tham số tọa độ: Có thể điền dạng thập phân với hai tham số kinh độ và vĩ độ. Cũng có thể điền theo dạng độ, phút, giây với các tham số kinh độ, kinh phút, kinh giây...
  • bản đồ 1: để thêm một hình bản đồ, ví dụ với bài về quận Ba Đình, ngoài bản đồ Việt Nam (hiển thị tự động nhờ các tham số tọa độ) có thể thêm bản đồ Hà Nội.
  • trạng thái bản đồ: trong trường hợp mặc định, bản đồ sẽ ở dạng ẩn. Để bản đồ ở dạng hiện, điền: trạng thái bản đồ = hiện.
  • tựa bản đồ: trong trường hợp mặc định, tựa bản đồ sẽ là Vị trí "tên đơn vị hành chính" trên bản đồ Việt Nam. Nếu dòng chữ này quá dài (ví dụ với bài Thành phố Hồ Chí Minh), có thể tùy chọn bằng tham số tựa bản đồ.
  • ghi chú bản đồ 1ghi chú bản đồ: dòng chữ ghi chú phía dưới các bản đồ.
  • giấu bản đồ mặc định: bản đồ mặc định sẽ hiển thị khi bạn điền đầy đủ các tham số tọa độ. Trong trường hợp bạn không muốn bản đồ này hiển thị (ví dụ các bài về tỉnh thường có bản đồ riêng được tô màu mà bạn có thể sử dụng nhờ tham số "bản đồ 1"), bạn hãy điền "có" cho tham số "giấu bản đồ mặc định".
  • thành lập 1kiểu thành lập 1: dùng cho các trường hợp khác, ví dụ thời điểm được nâng cấp thành phố, lần đầu tiên thành lập đơn vị hành chính với tên gọi đó, tái lập lần cuối... khi đó ta điền, ví dụ: kiểu thành lập 1= Tái lập, thành lập 1 = thời điểm.

Lưu ý: Các tham số được đặt ngang hàng là các tham số có thể thay thế cho nhau.

Tỉnh và Thành phố trực thuộc trung ương

Chú ý: Với các bài về tỉnh, xem thể loại bản đồ tỉnh của Việt Nam trên Commons để chọn bản đồ thích hợp cho tham số "bản đồ 1".

{{{tên}}}
Tỉnh {{{tên}}}
Tỉnh
[[Tập tin:{{{logo}}}|{{{cỡ logo}}}]]
{{{ghi chú logo}}}
[[Tập tin:{{{hình}}}|{{{cỡ hình}}}]]
{{{ghi chú hình}}}

Biệt danh{{{biệt danh}}}
Hành chính
Vùng{{{vùng}}}
Tỉnh lỵ{{{tỉnh lỵ}}}
Trụ sở UBND{{{trụ sở UBND}}}
Phân chia hành chính{{{phân chia hành chính}}}
Thành lập{{{thành lập}}}
Giải thể{{{giải thể}}}
Loại đô thị{{{loại đô thị}}}
Năm công nhận{{{năm công nhận}}}
Đại biểu quốc hội{{{đại biểu quốc hội}}}
Tên cũ{{{tên cũ}}}
Tên khác{{{tên khác}}}
Tổ chức lãnh đạo
Chủ tịch UBND{{{chủ tịch UBND}}}
Hội đồng nhân dân{{{hội đồng nhân dân}}}
Chủ tịch HĐND{{{chủ tịch HĐND}}}
Chủ tịch UBMTTQ{{{chủ tịch UBMTTQ}}}
Chánh án TAND{{{chánh án TAND}}}
Viện trưởng VKSND{{{viện trưởng VKSND}}}
Địa lý
Tọa độ: Tọa độ: Không thể phân tích số từ vĩ độ:{{{vĩ độ}}}
Tọa độ: Tọa độ: Không thể phân tích số từ vĩ độ:{{{vĩ độ}}}
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
Diện tích{{{diện tích}}}
Bản đồ tỉnh {{{tên}}}
{{{bản đồ 1}}}
Dân số ({{{thời điểm dân số}}})
Tổng cộng{{{dân số}}}
Thành thị{{{dân số thành thị}}}
Nông thôn{{{dân số nông thôn}}}
Mật độ{{{mật độ dân số}}}
Dân tộc{{{dân tộc}}}
Kinh tế ({{{thời điểm kinh tế}}})
GRDP{{{GRDP}}}
GRDP đầu người{{{GRDP đầu người}}}
Khác
Mã địa lý{{{mã địa lý}}}
Mã hành chính{{{mã hành chính}}}
Mã bưu chính{{{mã bưu chính}}}
Mã điện thoại{{{mã điện thoại}}}
Biển số xe{{{biển số xe}}}
Số điện thoại{{{số điện thoại}}}
Số fax{{{fax}}}
E-mail{{{email}}}
Website{{{web}}}
{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam | tỉnh <!-- hoặc "thành phố trực thuộc trung ương" -->
| tên =
| logo = 
| cỡ logo = 
| ghi chú logo = 
| hình = 
| cỡ hình = 
| ghi chú hình = 
| biệt danh = 
| vùng = 
| tỉnh lỵ = 
| trụ sở UBND = 
| phân chia hành chính = 
| thành lập = 
| thành lập 1 = 
| kiểu thành lập 1 = 
| thành lập 2 = 
| kiểu thành lập 2 = 
| thành lập 3 = 
| kiểu thành lập 3 = 
| giải thể = 
| loại đô thị =
| năm công nhận =
| đại biểu quốc hội = 
| tên cũ = 
| tên khác = 
| chủ tịch UBND = 
| hội đồng nhân dân = 
| chủ tịch HĐND = 
| chủ tịch UBMTTQ = 
| chánh án TAND = 
| viện trưởng VKSND = 
| bí thư tỉnh ủy = | bí thư thành ủy = 
| hình 2 = 
| ghi chú hình 2 = 
| vĩ độ = 
| bản đồ 1 = 
| kinh độ = 
| diện tích = 
| độ cao = 
| múi giờ = 
| trạng thái bản đồ = 
| tựa bản đồ = 
| cỡ bản đồ 1 = 
| ghi chú bản đồ 1 = 
| giấu bản đồ mặc định = 
| nhãn bản đồ = 
| cỡ bản đồ = 
| ghi chú bản đồ = 
| thời điểm dân số = 
| dân số = 
| dân số thành thị = 
| dân số nông thôn = 
| mật độ dân số = 
| dân tộc = 
| thời điểm kinh tế = 
| GRDP = 
| GRDP bình quân đầu người = | GRDP đầu người = 
| mã địa lý = 
| mã hành chính = 
| mã bưu chính = 
| mã điện thoại = 
| biển số xe = 
| số điện thoại = 
| fax = 
| email = 
| web = <!-- dùng bản mẫu {{URL|điền liên kết vào đây}} -->
}}

Quận, thị xã, huyện, thành phố thuộc tỉnh và thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương

{{{tên}}}
Huyện {{{tên}}}
Huyện
[[Tập tin:{{{logo}}}|{{{cỡ logo}}}]]
{{{ghi chú logo}}}
[[Tập tin:{{{hình}}}|{{{cỡ hình}}}]]
{{{ghi chú hình}}}

Biệt danh{{{biệt danh}}}
Hành chính
Vùng{{{vùng}}}
Tỉnh{{{tỉnh}}}
Huyện lỵ{{{huyện lỵ}}}
Trụ sở UBND{{{trụ sở UBND}}}
Phân chia hành chính{{{phân chia hành chính}}}
Thành lập{{{thành lập}}}
Giải thể{{{giải thể}}}
Loại đô thị{{{loại đô thị}}}
Năm công nhận{{{năm công nhận}}}
Đại biểu quốc hội{{{đại biểu quốc hội}}}
Tên cũ{{{tên cũ}}}
Tên khác{{{tên khác}}}
Tổ chức lãnh đạo
Chủ tịch UBND{{{chủ tịch UBND}}}
Hội đồng nhân dân{{{hội đồng nhân dân}}}
Chủ tịch HĐND{{{chủ tịch HĐND}}}
Chủ tịch UBMTTQ{{{chủ tịch UBMTTQ}}}
Chánh án TAND{{{chánh án TAND}}}
Viện trưởng VKSND{{{viện trưởng VKSND}}}
Địa lý
Tọa độ: Tọa độ: Không thể phân tích số từ vĩ độ:{{{vĩ độ}}}
Tọa độ: Tọa độ: Không thể phân tích số từ vĩ độ:{{{vĩ độ}}}
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
Diện tích{{{diện tích}}}
Bản đồ huyện {{{tên}}}
{{{bản đồ 1}}}
Dân số ({{{thời điểm dân số}}})
Tổng cộng{{{dân số}}}
Thành thị{{{dân số thành thị}}}
Nông thôn{{{dân số nông thôn}}}
Mật độ{{{mật độ dân số}}}
Dân tộc{{{dân tộc}}}
Khác
Mã hành chính{{{mã hành chính}}}
Mã bưu chính{{{mã bưu chính}}}
Số fax{{{fax}}}
E-mail{{{email}}}
Website{{{web}}}
{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam | huyện <!-- hoặc "quận", "thị xã", "thành phố trực thuộc tỉnh" -->
| tên =
| logo = 
| cỡ logo = 
| ghi chú logo = 
| hình = 
| cỡ hình = 
| ghi chú hình = 
| biệt danh = 
| vùng = 
| tỉnh = | thành phố = 
| huyện lỵ = 
| trụ sở UBND = 
| phân chia hành chính = 
| thành lập = 
| thành lập 1 = 
| kiểu thành lập 1 = 
| thành lập 2 = 
| kiểu thành lập 2 = 
| thành lập 3 = 
| kiểu thành lập 3 = 
| giải thể =
| loại đô thị = 
| năm công nhận = 
| đại biểu quốc hội = 
| tên cũ = 
| tên khác = 
| chủ tịch UBND = 
| hội đồng nhân dân = 
| chủ tịch HĐND = 
| chủ tịch UBMTTQ = 
| chánh án TAND = 
| viện trưởng VKSND = 
| bí thư huyện ủy = | bí thư quận ủy = | bí thư thị ủy = 
| hình 2 = 
| ghi chú hình 2 = 
| vĩ độ = 
| bản đồ 1 = 
| kinh độ = 
| diện tích = 
| độ cao = 
| múi giờ = 
| trạng thái bản đồ = 
| tựa bản đồ = 
| cỡ bản đồ 1 = 
| ghi chú bản đồ 1 = 
| giấu bản đồ mặc định = 
| nhãn bản đồ = 
| cỡ bản đồ = 
| ghi chú bản đồ = 
| thời điểm dân số = 
| dân số = 
| dân số thành thị = 
| dân số nông thôn = 
| mật độ dân số = 
| dân tộc = 
| mã hành chính = 
| mã bưu chính = 
| fax = 
| email = 
| web = <!-- dùng bản mẫu {{URL|điền liên kết vào đây}} -->
}}

Xã, phường, thị trấn

{{{tên}}}
Xã {{{tên}}}
[[Tập tin:{{{logo}}}|{{{cỡ logo}}}]]
{{{ghi chú logo}}}
[[Tập tin:{{{hình}}}|{{{cỡ hình}}}]]
{{{ghi chú hình}}}

Biệt danh{{{biệt danh}}}
Hành chính
Vùng{{{vùng}}}
Tỉnh{{{tỉnh}}}
Huyện{{{huyện}}}
Trụ sở UBND{{{trụ sở UBND}}}
Thành lập{{{thành lập}}}
Giải thể{{{giải thể}}}
Loại đô thị{{{loại đô thị}}}
Năm công nhận{{{năm công nhận}}}
Tên cũ{{{tên cũ}}}
Tên khác{{{tên khác}}}
Tổ chức lãnh đạo
Chủ tịch UBND{{{chủ tịch UBND}}}
Hội đồng nhân dân{{{hội đồng nhân dân}}}
Chủ tịch HĐND{{{chủ tịch HĐND}}}
Chủ tịch UBMTTQ{{{chủ tịch UBMTTQ}}}
Địa lý
Tọa độ: Tọa độ: Không thể phân tích số từ vĩ độ:{{{vĩ độ}}}
Tọa độ: Tọa độ: Không thể phân tích số từ vĩ độ:{{{vĩ độ}}}
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
Diện tích{{{diện tích}}}
Bản đồ xã {{{tên}}}
{{{bản đồ 1}}}
Dân số ({{{thời điểm dân số}}})
Tổng cộng{{{dân số}}}
Thành thị{{{dân số thành thị}}}
Nông thôn{{{dân số nông thôn}}}
Mật độ{{{mật độ dân số}}}
Dân tộc{{{dân tộc}}}
Khác
Mã hành chính{{{mã hành chính}}}
Mã bưu chính{{{mã bưu chính}}}
Số fax{{{fax}}}
E-mail{{{email}}}
Website{{{web}}}
{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam | xã
| tên = 
| hình = 
| ghi chú hình = 
| vĩ độ = 
| vĩ phút = 
| vĩ giây = 
| kinh độ = 
| kinh phút =
| kinh giây = 
| diện tích = 
| dân số = 
| thời điểm dân số = 
| mật độ dân số = 
| dân tộc = 
| vùng = 
| tỉnh = 
| thành phố = 
| huyện = 
| quận =
| thị xã = 
| thành lập =
| loại đô thị = 
| năm công nhận =
| mã hành chính = 
| mã bưu chính = 
| chủ tịch UBND = 
| chủ tịch HĐND = 
| chủ tịch UBMTTQ = 
| bí thư đảng ủy = 
| trụ sở UBND = 
}}

Cú pháp đầy đủ

Cú pháp đầy đủ của bản mẫu
{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam
| vai trò hành chính = 
| 1 = 
| tên = | Tên = 
| logo = 
| cỡ logo = 
| ghi chú logo = 
| hình = 
| cỡ hình = 
| ghi chú hình = 
| biệt danh = 
| vùng = 
| tỉnh = | Tỉnh =
| thành phố = | Thành phố =
| huyện = | Huyện =
| quận =  | Quận =
| thị xã = | Thị xã =
| xã = | Xã =
| phường = | Phường =
| thị trấn = | Thị trấn =
| kiểu lỵ sở = 
| huyện lỵ = 
| tỉnh lỵ = 
| trụ sở UBND = 
| phân chia hành chính = 
| quận trung tâm = 
| thành lập = 
| thành lập 1 = 
| kiểu thành lập 1 = 
| thành lập 2 = 
| kiểu thành lập 2 = 
| thành lập 3 = 
| kiểu thành lập 3 = 
| giải thể = 
| đại biểu quốc hội = 
| tên cũ = 
| tên khác = 
| chủ tịch UBND = | Chủ tịch UBND = 
| hội đồng nhân dân = 
| chủ tịch HĐND = 
| chủ tịch UBMTTQ = 
| chánh án TAND = 
| viện trưởng VKSND = 
| bí thư tỉnh ủy = 
| bí thư thành ủy = 
| bí thư thị ủy = 
| bí thư quận ủy = 
| bí thư đảng ủy = 
| bí thư huyện ủy = 
| hình 2 = 
| ghi chú hình 2 = 
| vĩ độ = 
| bản đồ 1 = 
| vĩ phút = 
| vĩ giây = 
| kinh độ = 
| kinh phút = 
| kinh giây = 
| diện tích = | Diện tích = 
| độ cao = 
| múi giờ = 
| trạng thái bản đồ = 
| tựa bản đồ = 
| cỡ bản đồ 1 = 
| ghi chú bản đồ 1 = 
| giấu bản đồ mặc định = 
| nhãn bản đồ = 
| cỡ bản đồ = 
| ghi chú bản đồ = 
| thời điểm dân số = 
| Dân số = | dân số = 
| dân số thành thị = 
| dân số nông thôn = 
| mật độ dân số = | Mật độ = 
| dân tộc = 
| mã hành chính = | Mã đơn vị hành chính = 
| mã bưu chính = | Mã bưu chính = 
| mã điện thoại = 
| biển số xe = 
| số điện thoại = | điện thoại = 
| số fax = | fax = 
| email = | e-mail = 
| web = 
}}

Xem thêm