Bản mẫu:Thông tin bệnh viện

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{{tên}}}
{{{tổ chức}}}
[[File:{{{logo}}}|150px]]
[[File:{{{hình}}}|250px]]
{{{chú thích hình}}}
Tên khác{{{tên khác}}}
Vị trí
Vị trí{{{vị trí}}}, {{{thành phố}}}, {{{tỉnh}}}, {{{vùng}}}, {{{bang}}}, {{{quốc gia}}}
Tọa độ{{{tọa độ}}}
Tổ chức
Hệ thống chăm sóc{{{hệ thống chăm sóc}}}
Ngân quỹ{{{funding}}}
Loại bệnh viện{{{loại}}}
Đại học liên kết{{{đại học}}}
Bảo trợ{{{bảo trợ}}}
Mạng lưới{{{mạng lưới}}}
Dịch vụ
Tiêu chuẩn{{{tiêu chuẩn}}}
Giường{{{giường}}}
Lịch sử
Khai trương{{{khai trương}}}
Đóng cửa{{{đóng cửa}}}
Phá dỡ{{{phá dỡ}}}
Liên kết
Website{{{website}}}
Khác{{{other_links}}}
{{{nrhp}}}
{{Thông tin bệnh viện
| tên = 
| tên khác = 
| tổ chức = 
| logo = 
| hình = 
| chú thích hình = 
| vị trí = 
| thành phố = 
| tỉnh = 
| vùng = 
| bang = 
| quốc gia = 
| tọa độ = 
| hệ thống chăm sóc = 
| funding = <!-- phi lợi nhuận, lợi nhuận, công lập -->
| loại = 
| đại học = 
| bảo trợ = 
| mạng lưới = 
| tiêu chuẩn = 
| giường = 
| thành lập = 
| khai trương = 
| đóng cửa = 
| phá dỡ = 
| điện thoại = 
| website = 
| other_links = 
| nrhp = 
}}

Tham số[sửa mã nguồn]

TemplateData được sử dụng bởi VisualEditor và các công cụ khác
Xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Thông tin bệnh viện

Không có miêu tả.

[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham số bản mẫu

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
têntên Name name

không có miêu tả

Giá trị tự động
{{PAGENAME}}
Chuỗi dàibắt buộc
tên kháctên khác other name

không có miêu tả

Chuỗi dàikhuyên dùng
tổ chứctổ chức Org/Group org/group

không có miêu tả

Chuỗi dàikhuyên dùng
logologo Logo

không có miêu tả

Tập tinkhuyên dùng
Kích thước logologo_size Logo Size

không có miêu tả

Sốtùy chọn
hìnhhình Image image

không có miêu tả

Tập tinkhuyên dùng
cỡ hìnhcỡ hình Image_size image_size Width

không có miêu tả

Sốtùy chọn
altalt image alt

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
chú thích hìnhchú thích hình Caption caption

không có miêu tả

Chuỗi dàikhuyên dùng
map_typemap_type pushpin_map

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
map_altmap_alt pushpin_map_alt

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
reliefrelief pushpin_relief

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
map_captionmap_caption pushpin_map_caption

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
map_sizemap_size pushpin_mapsize

không có miêu tả

Sốtùy chọn
tọa độtọa độ coordinates Coordinates

không có miêu tả

Bản mẫukhuyên dùng
vị trívị trí Location location

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
địa chỉđịa chỉ Address address

không có miêu tả

Chuỗi dàikhuyên dùng
thành phốthành phố city

không có miêu tả

Chuỗi dàikhuyên dùng
tỉnhtỉnh province

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
vùngvùng Region region

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
bangbang state State

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
quốc giaquốc gia Country country

không có miêu tả

Chuỗi dàikhuyên dùng
hệ thống chăm sóchệ thống chăm sóc HealthCare healthcare

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
fundingfunding Funding

không có miêu tả

Ví dụ
phi lợi nhuận, lợi nhuận, công lập
Chuỗi dàikhuyên dùng
religious_affiliationreligious_affiliation

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
loạiloại type Type

không có miêu tả

Chuỗi dàikhuyên dùng
đại họcđại học Affiliation affiliation

không có miêu tả

Chuỗi dàikhuyên dùng
bảo trợbảo trợ Patron patron

không có miêu tả

Chuỗi dàikhuyên dùng
mạng lướimạng lưới Network network

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
tiêu chuẩntiêu chuẩn Standards standards

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
certificationcertification Certification

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
emergencyemergency Emergency

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
helipadhelipad Helipad

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
specialityspeciality Speciality specialty Specialty

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
giườnggiường beds Beds

không có miêu tả

Sốkhuyên dùng
h1-numberh1-number

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h1-length-fh1-length-f

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h1-length-mh1-length-m

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h1-surfaceh1-surface

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
metric-rwymetric-rwy

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h2-numberh2-number

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h2-length-mh2-length-m

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h2-length-fh2-length-f

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h2-surfaceh2-surface

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h3-numberh3-number

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h3-length-mh3-length-m

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h3-length-fh3-length-f

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h3-surfaceh3-surface

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h4-numberh4-number

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h4-length-mh4-length-m

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h4-length-fh4-length-f

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h4-surfaceh4-surface

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h5-numberh5-number

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h5-length-mh5-length-m

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h5-length-fh5-length-f

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h5-surfaceh5-surface

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h6-numberh6-number

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h6-length-mh6-length-m

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h6-length-fh6-length-f

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h6-surfaceh6-surface

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h7-numberh7-number

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h7-length-mh7-length-m

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h7-length-fh7-length-f

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h7-surfaceh7-surface

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h8-numberh8-number

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h8-length-mh8-length-m

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h8-length-fh8-length-f

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h8-surfaceh8-surface

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h9-numberh9-number

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h9-length-mh9-length-m

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h9-length-fh9-length-f

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h9-surfaceh9-surface

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h10-numberh10-number

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h10-length-mh10-length-m

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h10-length-fh10-length-f

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h10-surfaceh10-surface

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h11-numberh11-number

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h11-length-mh11-length-m

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h11-length-fh11-length-f

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h11-surfaceh11-surface

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h12-numberh12-number

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h12-length-mh12-length-m

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h12-length-fh12-length-f

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
h12-surfaceh12-surface

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
thành lậpthành lập

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
khai trươngkhai trương mở cửa founded Founded

không có miêu tả

Ngày thángkhuyên dùng
đóng cửađóng cửa closed Closed

không có miêu tả

Ngày thángkhuyên dùng
phá dỡphá dỡ demolished Demolished

không có miêu tả

Chuỗi dàikhuyên dùng
websitewebsite Website

không có miêu tả

URLkhuyên dùng
Wiki-LinksWiki-Links other_links

không có miêu tả

Văn bản wiki không cân xứngtùy chọn
điện thoạiđiện thoại

không có miêu tả

Sốkhuyên dùng
NRHPnrhp NRHP module embedded

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn