Bước tới nội dung

Bản mẫu:Thông tin chùa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Thông tin chùa
Vị trí
Thông tin
Tôn giáoPhật giáo
 Cổng thông tin Phật giáo
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

tên
ghi chú hình
Tên tựtên tự
Vị trí
Núinúi
Quốc giaquốc gia
Địa chỉđịa chỉ
Thông tin
Tôn giáoPhật giáo
Tông pháitông phái
Khởi lậpkhởi lập
Người sáng lậpngười sáng lập
Đóng cửađóng cửa
Trụ trìtrụ trì
Trang webweb
Di tích quốc gia
Phân loạiDi tích kiến trúc nghệ thuật
Ngày công nhậnngày nhận
Một phần củamột phần của
Quyết địnhquyết định
 Cổng thông tin Phật giáo
{{Thông tin chùa
| tên      = 
| hình      = 
| ghi chú hình  = 
| loại bản đồ  =
| ghi chú bản đồ =
| vĩ độ     = 
| vĩ phút    = 
| vĩ giây    = 
| vĩ hướng    = <!-- bắc điền N, nam điền S -->
| kinh độ    = 
| kinh phút   = 
| kinh giây   = 
| kinh hướng   = <!-- đông điền E, tây điền W -->
| tên tự     = 
| núi      = 
| quốc gia    = 
| địa chỉ    = 
| tông phái   = 
| khởi lập    = 
| đóng cửa    = 
| người sáng lập = 
| trụ trì    = 
| web      = 
| cấp di tích  = 
| loại di tích  = 
| loại di tích 2 =
| loại di tích 3 =
| tiêu chuẩn   =
| ngày nhận   =
| quyết định   = 
| một phần của  =
}}

Hướng dẫn tham số[sửa mã nguồn]

Data bản mẫu được sử dụng bởi VisualEditor và các tool khác

Không có miêu tả.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Nên dùng bản mẫu này với các tham số đặt thành khối.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Tên chùatên name

không có miêu tả

Văn bản wiki không cân xứngkhuyên dùng
Tên gốctên gốc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tên kháctên khác

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Hình ảnhhình img image

không có miêu tả

Tập tinkhuyên dùng
Kích cỡ hình ảnhcỡ hình img_size

không có miêu tả

Giá trị tự động
220
Sốtùy chọn
Chú thích hình ảnhghi chú hình img_capt

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tọa độtọa độ

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Vĩ độvĩ độ latd latitude

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Vĩ phútvĩ phút latm

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Vĩ giâyvĩ giây lats

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Vĩ hướngvĩ hướng latNS

không có miêu tả

Ví dụ
N / S
Không rõtùy chọn
Kinh độkinh độ longd longitude

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kinh phútkinh phút longm

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kinh giâykinh giây longs

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kinh hướngkinh hướng longEW

không có miêu tả

Ví dụ
E / W
Không rõtùy chọn
Tên chữtên tự

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Núinúi mountain

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Quốc giaquốc gia country

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Địa chỉđịa chỉ address

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tôn giáotôn giáo

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trường pháitrường phái

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tông pháitông phái denomination

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Tôn kínhtôn kính venerated

không có miêu tả

Không rõlỗi thời
Thờ phụngthờ phụng

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Năm khởi lậpkhởi lập founded

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Người sáng lậpngười sáng lập founder founderpriest

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Kiến trúc sưkiến trúc sư

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Đóng cửađóng cửa closed

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Sư thầysư thầy teacher

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Quản lýquản lý director

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Sư phụsư phụ roshi

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trụ trìtrụ trì abbot

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Rinpocherinpoche

không có miêu tả

Không rõlỗi thời
Điện thoạiđiện thoại

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Emailemail

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trang webwebsite web

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Di tíchdi tích

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Cấp di tíchcấp di tích

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
thế giới đặc biệt quốc gia tỉnh
Ví dụ
tỉnh / quốc gia / đặc biệt / thế giới
Không rõlỗi thời
Tên di tích UNESCOtên di tích UNESCO tên di tích

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Loại di tích UNESCOloại di tích UNESCO loại di tích

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
văn hóa thiên nhiên hỗn hợp
Không rõtùy chọn
Loại di tích UNESCO 2loại di tích UNESCO 2 loại di tích 2

không có miêu tả

Không rõlỗi thời
Loại di tích UNESCO 3loại di tích UNESCO 3 loại di tích 3

không có miêu tả

Không rõlỗi thời
Loại di tích UNESCO 4loại di tích UNESCO 4 loại di tích 4

không có miêu tả

Không rõlỗi thời
Loại di tích UNESCO 5loại di tích UNESCO 5 loại di tích 5

không có miêu tả

Không rõlỗi thời
Tiêu chuẩn UNESCOtiêu chuẩn UNESCO tiêu chuẩn

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Ngày nhận UNESCOngày nhận UNESCO ngày nhận

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Ngày tước UNESCOngày tước UNESCO ngày tước

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Một phần của UNESCOmột phần của UNESCO một phần của

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Quyết định UNESCOquyết định UNESCO quyết định

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Hồ sơ tham khảo UNESCOhồ sơ tham khảo UNESCO hồ sơ tham khảo

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu UNESCO 1kiểu UNESCO 1 kiểu 1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thêm UNESCO 1thêm UNESCO 1 thêm 1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu UNESCO 2kiểu UNESCO 2 kiểu 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thêm UNESCO 2thêm UNESCO 2 thêm 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu UNESCO 3kiểu UNESCO 3 kiểu 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thêm UNESCO 3thêm UNESCO 3 thêm 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Cấp di tích 2cấp di tích 2

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
thế giới đặc biệt quốc gia tỉnh
Ví dụ
tỉnh / quốc gia / đặc biệt / thế giới
Không rõlỗi thời
Tên di tích đặc biệttên di tích đặc biệt tên di tích 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Loại di tích đặc biệtloại di tích đặc biệt loại di tích 2_1

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
lịch sử văn hóa kiến trúc khảo cổ thắng cảnh cách mạng
Không rõtùy chọn
Loại di tích đặc biệt 2loại di tích đặc biệt 2 loại di tích 2_2

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
lịch sử văn hóa kiến trúc khảo cổ thắng cảnh cách mạng
Không rõtùy chọn
Loại di tích đặc biệt 3loại di tích đặc biệt 3 loại di tích 2_3

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
lịch sử văn hóa kiến trúc khảo cổ thắng cảnh cách mạng
Không rõtùy chọn
Loại di tích đặc biệt 4loại di tích đặc biệt 4 loại di tích 2_4

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
lịch sử văn hóa kiến trúc khảo cổ thắng cảnh cách mạng
Không rõtùy chọn
Loại di tích đặc biệt 5loại di tích đặc biệt 5 loại di tích 2_5

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
lịch sử văn hóa kiến trúc khảo cổ thắng cảnh cách mạng
Không rõtùy chọn
Tiêu chuẩn đặc biệttiêu chuẩn đặc biệt tiêu chuẩn 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Ngày nhận đặc biệtngày nhận đặc biệt ngày nhận 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Ngày tước đặc biệtngày tước đặc biệt ngày tước 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Một phần của đặc biệtmột phần của đặc biệt một phần của 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Quyết định đặc biệtquyết định đặc biệt quyết định 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Hồ sơ tham khảo đặc biệthồ sơ tham khảo đặc biệt hồ sơ tham khảo 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu đặc biệt 1kiểu đặc biệt 1 kiểu 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thêm đặc biệt 1thêm đặc biệt 1 thêm 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu đặc biệt 2kiểu đặc biệt 2 kiểu 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thêm đặc biệt 2thêm đặc biệt 2 thêm 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu đặc biệt 3kiểu đặc biệt 3 kiểu 6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thêm đặc biệt 3thêm đặc biệt 3 thêm 6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Cấp di tích 3cấp di tích 3

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
thế giới đặc biệt quốc gia tỉnh
Ví dụ
tỉnh / quốc gia / đặc biệt / thế giới
Không rõlỗi thời
Tên di tích quốc giatên di tích quốc gia tên di tích 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Loại di tích quốc gialoại di tích quốc gia loại di tích 3_1

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
lịch sử văn hóa kiến trúc khảo cổ thắng cảnh cách mạng
Không rõtùy chọn
Loại di tích quốc gia 2loại di tích quốc gia 2 loại di tích 3_2

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
lịch sử văn hóa kiến trúc khảo cổ thắng cảnh cách mạng
Không rõtùy chọn
Loại di tích quốc gia 3loại di tích quốc gia 3 loại di tích 3_3

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
lịch sử văn hóa kiến trúc khảo cổ thắng cảnh cách mạng
Không rõtùy chọn
Loại di tích quốc gia 4loại di tích quốc gia 4 loại di tích 3_4

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
lịch sử văn hóa kiến trúc khảo cổ thắng cảnh cách mạng
Không rõtùy chọn
Loại di tích quốc gia 5loại di tích quốc gia 5 loại di tích 3_5

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
lịch sử văn hóa kiến trúc khảo cổ thắng cảnh cách mạng
Không rõtùy chọn
Tiêu chuẩn quốc giatiêu chuẩn quốc gia tiêu chuẩn 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Ngày nhận quốc giangày nhận quốc gia ngày nhận 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Ngày tước quốc giangày tước quốc gia ngày tước 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Một phần của quốc giamột phần của quốc gia một phần của 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Quyết định quốc giaquyết định quốc gia quyết định 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Hồ sơ tham khảo quốc giahồ sơ tham khảo quốc gia hồ sơ tham khảo 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu quốc gia 1kiểu quốc gia 1 kiểu 7

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thêm quốc gia 1thêm quốc gia 1 thêm 7

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu quốc gia 2kiểu quốc gia 2 kiểu 8

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thêm quốc gia 2thêm quốc gia 2 thêm 8

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu quốc gia 3kiểu quốc gia 3 kiểu 9

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thêm quốc gia 3thêm quốc gia 3 thêm 9

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Cấp di tích 4cấp di tích 4

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
thế giới đặc biệt quốc gia tỉnh
Không rõlỗi thời
Tên di tích (cấp tỉnh)tên di tích tỉnh tên di tích 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Loại di tích (cấp tỉnh)loại di tích tỉnh loại di tích 4_1

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
lịch sử văn hóa kiến trúc khảo cổ thắng cảnh cách mạng
Không rõtùy chọn
Loại di tích 2 (cấp tỉnh)loại di tích tỉnh 2 loại di tích 4_2

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
lịch sử văn hóa kiến trúc khảo cổ thắng cảnh cách mạng
Không rõtùy chọn
Loại di tích 3 (cấp tỉnh)loại di tích tỉnh 3 loại di tích 4_3

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
lịch sử văn hóa kiến trúc khảo cổ thắng cảnh cách mạng
Không rõtùy chọn
Loại di tích 4 (cấp tỉnh)loại di tích tỉnh 4 loại di tích 4_4

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
lịch sử văn hóa kiến trúc khảo cổ thắng cảnh cách mạng
Không rõtùy chọn
Loại di tích 5 (cấp tỉnh)loại di tích tỉnh 5 loại di tích 4_5

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
lịch sử văn hóa kiến trúc khảo cổ thắng cảnh cách mạng
Không rõtùy chọn
Tiêu chuẩn di tích (cấp tỉnh)tiêu chuẩn tỉnh tiêu chuẩn 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Ngày nhận danh hiệu (cấp tỉnh)ngày nhận tỉnh ngày nhận 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Ngày tước danh hiệu (cấp tỉnh)ngày tước tỉnh ngày tước 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Một phần của (cấp tỉnh)một phần của tỉnh một phần của 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Quyết định (cấp tỉnh)quyết định tỉnh quyết định 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Hồ sơ tham khảo (cấp tỉnh)hồ sơ tham khảo tỉnh hồ sơ tham khảo 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu 1 (tỉnh)kiểu tỉnh 1 kiểu 10

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thêm 1 (tỉnh)thêm tỉnh 1 thêm 10

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu 2 (tỉnh)kiểu tỉnh 2 kiểu 11

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thêm 2 (tỉnh)thêm tỉnh 2 thêm 11

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu 3 (tỉnh)kiểu tỉnh 3 kiểu 12

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thêm 3 (tỉnh)thêm tỉnh 3 thêm 12

không có miêu tả

Không rõtùy chọn