Bản mẫu:Thông tin chức sắc Kitô giáo

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Bản mẫu áp dụng cho các chức sắc trong Kitô giáo, tùy thuộc vào giá trị gán cho tham số type:

 • priest: dùng cho linh mục
 • cardinal: dùng cho hồng y
 • pope: dùng cho giáo hoàng
 • để trống: thường dùng cho giám mục

Để sử dụng bản mẫu, cần chép lại một vài tham số trong các tham số tiếng Việt sau:

{{{danh xưng trước}}}
 {{{tên}}}
 {{{danh xưng sau}}}
{{{danh hiệu}}}
[[Tập tin:{{{hình}}}|{{{cỡ hình}}}|alt={{{alt}}}|upright=1|{{{alt}}}]]
{{{chú thích hình}}}
Giáo hội {{{giáo hội}}}
Giáo tỉnh {{{giáo tỉnh}}}
Đô thành {{{đô thành}}}
Tổng giáo phận {{{tổng giáo phận}}}
Giáo phận {{{giáo phận}}}
Tòa {{{tòa}}}
Đắc cử {{{đắc cử}}} hoặc {{{bổ nhiệm}}}
Nhiệm kỳ {{{nhiệm kỳ}}} hoặc
{{{tựu nhiệm}}} / {{{hết nhiệm}}}
Quashed {{{quashed}}}
Tiền nhiệm {{{tiền nhiệm}}}
Kế nhiệm {{{kế nhiệm}}}
Đối kháng {{{đối kháng}}}
Các chức khác {{{các chức khác}}}
Truyền chức
Thụ phong {{{thụ phong}}}
bởi {{{thụ phong bởi}}}
Tấn phong {{{tấn phong}}}
bởi {{{tấn phong bởi}}}
Thăng Hồng y {{{thăng hồng y}}}
bởi {{{hồng y bởi}}}
Cấp bậc {{{cấp bậc}}}
Thông tin cá nhân
Tên khai sinh {{{tên khai sinh}}}
Sinh {{{ngày sinh}}}
{{{nơi sinh}}}
Mất {{{ngày mất}}}
{{{nơi mất}}}
Nơi an táng {{{nơi an táng}}}
Quốc tịch {{{quốc tịch}}}
Hệ phái {{{tôn giáo}}}
Nơi sinh trưởng {{{nơi sinh trưởng}}}
Cha mẹ {{{cha mẹ}}}
Người phối ngẫu {{{người phối ngẫu}}}
Con cái {{{con cái}}}
Nghề nghiệp {{{nghề nghiệp}}}
Tuyên khấn {{{tuyên khấn}}} hoặc {{{các chức trước}}}
Giáo dục {{{giáo dục}}}
Alma mater {{{học trường}}}
Khẩu hiệu {{{khẩu hiệu}}}
Chữ ký [[File:{{{chữ ký}}}|125px|Chữ ký của Thông tin chức sắc Kitô giáo|alt={{{signature_alt}}}]]
Phù hiệu [[File:{{{phù hiệu}}}|50px|Phù hiệu của Thông tin chức sắc Kitô giáo|alt={{{coat_of_arms_alt}}}]]
Tuyên phong
Lễ kính {{{lễ kính}}}
Tôn kính {{{tôn kính}}}
Thánh hiệu {{{thánh hiệu}}}
Chân phước {{{chân phước ngày}}}
{{{chân phước tại}}}
bởi {{{chân phước bởi}}}
Phong thánh {{{phong thánh ngày}}}
{{{phong thánh tại}}}
bởi {{{phong thánh bởi}}}
Biểu trưng {{{biểu trưng }}}
Quan thầy của {{{quan thầy của}}}
Đền chính {{{đền chính}}}
Bãi bỏ tôn kính {{{ngày bãi bỏ}}}
{{{module}}}
{{Thông tin chức sắc Kitô giáo
|type      = 
|danh xưng trước =
|tên       =
|danh xưng sau  =
|chức vụ     =
|hình      =
|cỡ hình     =
|alt       =
|chú thích hình =
|giáo hội    =
|giáo tỉnh    =
|đô thành    =
|tổng giáo phận =
|giáo phận    =
|tòa       =
|bổ nhiệm    = <!-- hoặc |đắc cử = -->
|tựu nhiệm    =
|hết nhiệm    = <!-- hoặc thay cả hai tham số trên bằng |nhiệm kỳ =  -->
|tiền nhiệm   =
|kế nhiệm    =
|đối kháng    =
|các chức khác  =
<!---------- Truyền chức --------->
|thụ phong    =
|tấn phong    =
|thăng hồng y  =
|cấp bậc     =
<!------- Thông tin cá nhân ------->
|tên khai sinh  =
|ngày sinh    =
|nơi sinh    =
|ngày mất    =
|nơi mất     =
|nơi an táng   =
|quốc tịch    =
|tôn giáo    =
|nơi sinh trưởng =
|cha mẹ     =
|người phối ngẫu =
|con cái     =
|nghề nghiệp   =
|các chức trước = <!-- hoặc |tuyên khấn = -->
|giáo dục    =
|học trường   =
|khẩu hiệu    =
|chữ ký     =
|phù hiệu    =
<!--------- Tuyên phong --------->
|lễ kính     =
|tôn kính    =
|thánh hiệu   =
|chân phước ngày =
|chân phước tại =
|chân phước bởi =
|phong thánh ngày=
|phong thánh tại =
|phong thánh bởi =
|biểu trưng   =
|quan thầy của  =
|đền chính    =
|ngày bãi bỏ   =
}}

Ngoài ra các tham số bằng tiếng Anh được sao chép từ English Wikipedia cũng có thể được sử dụng hợp lệ tại bản mẫu này.