Bản mẫu:Thông tin giải thuật

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Thông tin giải thuật
Tài liệu bản mẫu

Sử dụng

{{Thông tin giải thuật
|tên        = <!-- Mặc định là tên bài -->
|phân loại     = <!-- Tên vấn đề thuật toán giải quyết -->
|hình        =
|chú thích     =
|dữ liệu      =
|thời gian     = <!-- Ký hiệu O lớn trong trường hợp tệ nhất -->
|thời gian tốt nhất =
|thời gian tệ nhất =
|không gian     =
|tối ưu       =
}}