Bản mẫu:Thông tin giải thuật

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin giải thuật
{{{hình}}}
Thông tin chung
Phân loại: {{{phân loại}}}
Cấu trúc dữ liệu: {{{dữ liệu}}}
Phức tạp thời gian: {{{thời gian}}}
Phức tạp dữ liệu: {{{không gian}}}
Tối ưu: {{{tối ưu}}}
{{Thông tin giải thuật
|phân loại=
|hình=
|dữ liệu= <!-- Cấu trúc dữ liệu -->
|thời gian= <!-- Độ phức tạp thời gian -->
|không gian= <!-- Độ phức tạp về không gian dữ liệu -->
|tối ưu=<!-- Có phải là tối ưu nhất hay không-->
}}