Bước tới nội dung

Bản mẫu:Thông tin hiệp ước

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Loại hiệp ước{{{loại}}}
Hoàn cảnh{{{Hoàn cảnh}}}
Ngày thảo{{{ngày_thảo}}}
Ngày kí{{{ngày_kí}}}
Nơi kí{{{nơi_kí}}}
Ngày đóng dấu{{{ngày_đóng_dấu}}}
Ngày đưa vào hiệu lực{{{Ngày_đưa_vào_hiệu_lực}}}
Điều kiện{{{điều_kiện}}}
Chỉnh sửa{{{chỉnh_sửu}}}
Ngày hết hiệu lực{{{ngày_hết_hiệu_lực}}}
Ngày hết hiệu lực{{{ngày_hết_hiệu_lực}}}
Người trung gian{{{trung_gian}}}
Người đàm phán{{{đàm_phán}}}
Bên kí
ban đầu
{{{tham_dự}}}
Bên kí{{{người_kí}}}
Bên tham gia{{{bên_tham_gia}}}
Người phê duyệt{{{phê_duyệt}}}
Người gửi lưu giữ{{{đua_giữ}}}
Người cất giữ{{{nhận_giữ}}}
Trích dẫn{{{trích_dẫn}}}
Ngôn ngữ{{{ngôn_ngữ_chính}}}
Ngôn ngữ{{{danh_sách_ngôn_ngữ}}}
Tài liệu bản mẫu

Sử dụng

{{Thông tin hiệp ước
| tên         =
| tên đầy đủ     =
| hình        =
| chiều rộng hình   =
| chú thích      =
| loại        =
| ngày thảo      =
| ngày ký       =
| địa điểm ký     =
| ngày đóng dấu    =
| ngày có hiệu lực  =
| điều kiện có hiệu lực =
| ngày hết hiệu lực  =
| bên ký kết     =
| bên tham dự     =
| bên thông qua    =
| nơi lưu giữ     =
| ngôn ngữ      =
| các ngôn ngữ    =
| website       =
| wikisource     =
| ngôn ngữ wikisource =
}}
Douglas Treaties: 1850-1854
{{{image_alt}}}
Ngày thảo1850-1854
Nơi kíColony of Vancouver Island
Bên tham giaFirst Nations of Vancouver Island and the Colony of Vancouver Island
Ngôn ngữEnglish