Bản mẫu:Thông tin mùa truyền hình

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Văn bản nhỏ

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{Infobox television season
 |season_name = 
 |bgcolour = 
 |fgcolour = 
 |image = 
 |caption = 
 |country = 
 |num_episodes = 
 |network = 
 |first_aired = {{Start date|yyyy|mm|dd}}
 |last_aired = {{End date|yyyy|mm|dd}}
 |region_1 = {{Start date|yyyy|mm|dd}}
 |region_2 = {{Start date|yyyy|mm|dd}}
 |region_3 = {{Start date|yyyy|mm|dd}}
 |region_4 = {{Start date|yyyy|mm|dd}}
 |region_A = {{Start date|yyyy|mm|dd}}
 |region_B = {{Start date|yyyy|mm|dd}}
 |region_C = {{Start date|yyyy|mm|dd}}
 |prev_season = <!-- or |prev_series = -->
 |next_season = <!-- or |next_series = -->
 |episode_list = 
}}

Microformat[sửa mã nguồn]

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Văn bản nhỏ
Mùa thứ hai
No Photo Available.svg
Không có sẵn hình
Quốc gia gốc Quốc gia
Thứ tự tập 20
Phát sóng
Kênh gốc kênh
Thời gian phát sóng 1 tháng 5, 2000 (2000-05-01) – 12 tháng 5, 2010 (2010-05-12)
Lịch phát hành DVD
Phát hành DVD
Khu vực 1 1 tháng 1, 2001 (2001-01-01)
Region 2 2 tháng 2, 2002 (2002-02-02)
Region 3 3 tháng 3, 2003 (2003-03-03)
Region 4 4 tháng 4, 2004 (2004-04-04)
Phát hành đĩa Blu-ray
Khu vực A 1 tháng 1, 2001 (2001-01-01)
Region B 2 tháng 2, 2002 (2002-02-02)
Region C 3 tháng 3, 2003 (2003-03-03)
Mùa phim
← Trước
Mùa 1
Kế →
Mùa 3
Danh sách tập được chiếu
{{Infobox television season
 |season_name = Mùa thứ hai
 |bgcolour =
 |fgcolour =
 |image = [[File:No Photo Available.svg|250px]]
 |caption = Không có sẵn hình
 |country = Quốc gia
 |network = kênh
 |first_aired = {{Start date|2000|5|1}}
 |last_aired = {{End date|2010|5|12}}
 |num_episodes = 20
 |region_1 = {{Start date|2001|1|1}}
 |region_2 = {{Start date|2002|2|2}}
 |region_3 = {{Start date|2003|3|3}}
 |region_4 = {{Start date|2004|4|4}}
 |region_A = {{Start date|2001|1|1}}
 |region_B = {{Start date|2002|2|2}}
 |region_C = {{Start date|2003|3|3}}
 |prev_season = Mùa 1
 |next_season = Mùa 3
 |episode_list = Danh sách tập ''được chiếu'' 
}}

Xem thêm[sửa mã nguồn]