Bản mẫu:Thông tin mùa truyền hình

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Sử dụng {{Thông tin truyền hình}} cho một bộ phim, một chương trình nói chung

Sử dụng {{Thông tin mùa truyền hình}} cho một mùa của bộ phim, chương trình truyền hình.

Sử dụng {{Thông tin tập phim truyền hình}} cho một tập phim, một tập chương trình cụ thể.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{Infobox television season
 |season_name = 
 |bgcolour = 
 |fgcolour = 
 |image = 
 |caption = 
 |country = 
 |num_episodes = 
 |network = 
 |first_aired = {{Start date|yyyy|mm|dd}}
 |last_aired = {{End date|yyyy|mm|dd}}
 |region_1 = {{Start date|yyyy|mm|dd}}
 |region_2 = {{Start date|yyyy|mm|dd}}
 |region_3 = {{Start date|yyyy|mm|dd}}
 |region_4 = {{Start date|yyyy|mm|dd}}
 |region_A = {{Start date|yyyy|mm|dd}}
 |region_B = {{Start date|yyyy|mm|dd}}
 |region_C = {{Start date|yyyy|mm|dd}}
 |prev_season = <!-- or |prev_series = -->
 |next_season = <!-- or |next_series = -->
 |episode_list = 
}}

Microformat[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:UF-hcal

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Mùa thứ hai
No Photo Available.svg
Không có sẵn hình
Quốc gia gốc Quốc gia
Thứ tự tập 20
Phát sóng
Kênh gốc kênh
Thời gian phát sóng 1 tháng 5, 2000 (2000-05-01) – 12 tháng 5, 2010 (2010-05-12)
Lịch phát hành DVD
Phát hành DVD
Khu vực 1 1 tháng 1, 2001 (2001-01-01)
Region 2 2 tháng 2, 2002 (2002-02-02)
Region 3 3 tháng 3, 2003 (2003-03-03)
Region 4 4 tháng 4, 2004 (2004-04-04)
Phát hành đĩa Blu-ray
Khu vực A 1 tháng 1, 2001 (2001-01-01)
Region B 2 tháng 2, 2002 (2002-02-02)
Region C 3 tháng 3, 2003 (2003-03-03)
Mùa phim
← Trước
Mùa 1
Kế →
Mùa 3
Danh sách tập được chiếu
{{Infobox television season
 |season_name = Mùa thứ hai
 |bgcolour =
 |fgcolour =
 |image = [[File:No Photo Available.svg|250px]]
 |caption = Không có sẵn hình
 |country = Quốc gia
 |network = kênh
 |first_aired = {{Start date|2000|5|1}}
 |last_aired = {{End date|2010|5|12}}
 |num_episodes = 20
 |region_1 = {{Start date|2001|1|1}}
 |region_2 = {{Start date|2002|2|2}}
 |region_3 = {{Start date|2003|3|3}}
 |region_4 = {{Start date|2004|4|4}}
 |region_A = {{Start date|2001|1|1}}
 |region_B = {{Start date|2002|2|2}}
 |region_C = {{Start date|2003|3|3}}
 |prev_season = Mùa 1
 |next_season = Mùa 3
 |episode_list = Danh sách tập ''được chiếu'' 
}}

Xem thêm[sửa mã nguồn]