Bản mẫu:Thông tin tinh vân

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
{{{name}}}
Tinh vân
Dữ liệu quan sát
Xem thêm: Danh sách tinh vân
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

cú pháp[sửa mã nguồn]

{{{name}}}
Tinh vân
type2
[[File:{{{image}}}|frameless]]
{{{caption}}}
Credit: {{{credit}}}
Dữ liệu quan sát: kỷ nguyên {{{epoch}}}
Loại phụ{{{subtype}}}
Kiểu{{{class}}}
Xích kinhhhh mmm ss.wxyzs
Xích vĩ±DD° MM′ SS.WXYZ″
Khoảng cáchz={{{dist_z}}}
Cấp sao biểu kiến (V){{{appmag_v}}}
Kích thước biểu kiếndd°mm'ss".mas
Không gian biểu kiến (V){{{size_v}}}
Chòm sao{{{constellation}}}
Đặc trưng vật lý
Bán kính{{{radius_ly}}} ly   ({{{radius_pc}}} pc)
Cấp sao tuyệt đối (V){{{absmag_v}}}
Kích thước{{{dimensions}}}
Đặc trưng đáng chú ý{{{notes}}}
Tên gọi khác{{{names}}}
Xem thêm: Danh sách tinh vân
{{Thông tin tinh vân
 |name     = 
 |image     = <!-- chỉ tên, không có Tệp:/Hình ảnh: và không có dấu ngoặc -->
 |caption    = 
 |credit    =
 |type     = 
 |type2     = <!-- có thể được wikilinked -->
 |epoch     = <!-- thường [[J2000]] -->
 |subtype    = 
 |class     = 
 |ra      = <!-- {{RA|hh|mm|ss.wxyz}} hay {{Deg2HMS|ddd.dddd|sup=yes}} -->
 |dec      = <!-- {{DEC|±DD|MM|SS.WXYZ}} -->
 |dist_ly    = 
 |dist_pc    = 
 |dist_z    = 
 |appmag_v   = 
 |appdia    = <!-- dd°mm'ss".mas -->
 |size_v    = 
 |constellation = 
 |radius_ly   = 
 |radius_pc   = 
 |dimensions  = 
 |absmag_v   = 
 |notes     = 
 |names     = 
}}

Tham số[sửa mã nguồn]

 • type - loại tinh vân chung; default: "nebula"; hỗ trợ các loại:
  • "nebula"
  • "dark"
  • "diffuse"
  • "emission"
  • "reflection"
  • "planetary"
  • "protoplanetary"
  • "plerion"
  • "interstellar cloud"
  • "high velocity cloud"
  • "intermediate velocity cloud"
  • "low velocity cloud"
  • "supershell"
  • "molecular cloud"
  • "infrared cirrus"
  • "Bok globule"
  • "giant molecular cloud"
  • "molecular cloud complex"
  • "supernova remnant"
 • type2 (optional) - nếu loại không được hỗ trợ, hãy đặt nó ở đây; cũng có thể được sử dụng để chỉ định loại thay thế
 • name – tên của tinh vân
 • image (optional) – một hình ảnh, được chỉ định trong biểu mẫu imagename.ext mà không xác định "FILE:" và không có [[ dấu ngoặc đơn ]]
  ie.) sampleimage.jpg
 • caption (optional) – chú thích cho hình ảnh
 • credit (optional) – credit hình ảnh
 • subtype (optional) - loại phụ của loại tinh vân này; cũng có thể được sử dụng để chỉ định loại thay thế
 • class (optional) - lớp của tiểu loại tinh vân
 • epoch – the kỷ nguyên khi các phép đo tọa độ được thực hiện
  NOTE Tham số này yêu cầu ra , dec , epoch tất cả được thiết lập
 • ra – the Xích kinh của tinh vân; vui lòng sử dụng {{RA}} hay {{Deg2HMS}} điền giờ, phút, giây
  NOTE Tham số này yêu cầu ra , dec , epoch tất cả được thiết lập
 • dec – the declination của tinh vân; vui lòng sử dụng {{DEC}} điền vào ± độ, phút, giây
  NOTE Tham số này yêu cầu ra , dec , epoch tất cả được thiết lập
 • dist_ly – khoảng cách của tinh vân, trong năm ánh sán
  NOTE Tham số này không tương thích với dist_z
 • dist_pc – the distance of the nebula, in parsecs
  NOTE Tham số này không tương thích với dist_z
 • dist_z - the distance of the nebula, in dimensionless redshift
  NOTE Tham số này không tương thích với dist_pcdist_ly
 • appmag_v (optional) – the apparent magnitude of the nebula
 • appdia (optional) - the apparent diameter of the nebula, in degrees,minutes,seconds,milliseconds of arc
 • size_v – các kích thước rõ ràng của tinh vân
 • constellation – the chòm sao chứa tinh vân. Nên được wikilinked.
 • radius_ly (optional) – bán kính của tinh vân, trong năm ánh sáng
 • radius_pc (optional) – bán kính của tinh vân, trong parsec
 • dimensions (optional) - kích thước thật của tinh vân nếu bán kính không đủ để mô tả nó
 • absmag_v (optional) – the absolute magnitude of the nebula
 • notes (optional) - ghi chú
 • names (optional) – bất kỳ tên nào khác, chỉ định danh mục, v.v.