Bản mẫu:Thông tin trường học

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Cách sử dụng

Phần lớn những biến số trong tiêu bản này có thể được định rõ tùy ý.

Lưu ý: Nhiều biến số ở dưới không cần định rõ để tiêu bản hoạt động, nếu bạn gặp biến số nào mà không hiểu, chỉ việc bỏ qua dòng đó:

{{Thông tin trường học
| tên = 
| tên khác = 
| tên bản địa = 
| hình = 
| logo = 
| khẩu hiệu = 
| ngày thành lập = 
| loại hình = 
| giám đốc = 
| tài trợ = 
| nợ = 
| hiệu trưởng = 
| hiệu trưởng danh dự = 
| hiệu phó = 
| giáo viên = 
| giảng viên = 
| nhân viên = 
| học sinh = 
| sinh viên = 
| sinh viên đại học = 
| sinh viên cao học = 
| nghiên cứu sinh = 
| sinh viên chuyên nghiệp = 
| cựu sinh viên = 
| khuôn viên = 
| địa chỉ = 
| thành phố = 
| tỉnh = 
| quốc gia = 
| tọa độ = <!-- {{Coord|vĩ|kinh|display=inline,title}} -->
| thể thao = 
| màu = 
| biệt danh = 
| linh vật = 
| bài hát = 
| thành viên = 
| điện thoại = 
| email = 
| web = 
}}

Xem thêm

Không có miêu tả.

Tham số bản mẫu

Bản mẫu này có định dạng tùy biến.

Tham số Miêu tả Kiểu Trạng thái
Tên tênnameTên

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ bắt buộc
Hình hìnhimage_nameimageHình

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Cỡ hình cỡ hìnhimage_sizeimage sizeimagesizesize

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Tên khác tên khácTên khácTên gọi khác

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Tên bản địa tên bản địanative_name

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Khẩu hiệu khẩu hiệuKhẩu hiệumotto

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Nghĩa nghĩaNghĩamottoeng

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Ngày thành lập ngày thành lậpNăm thành lậpestablished

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Loại hình loại hìnhLoại hìnhtype

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Giám đốc giám đốcdirectorGiám đốcdeanvice_chancellor

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Tài trợ tài trợendowment

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Nợ nợdebt

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Hiệu trưởng hiệu trưởngHiệu trưởng trườngrectorprincipalpresident

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Hiệu trưởng danh dự hiệu trưởng danh dựHiệu trưởng danh dựchancellor

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Hiệu phó hiệu phóprovostvice-presidentHiệu phó trường

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Giáo viên giáo viênGiáo viên

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Giảng viên giảng viênfaculty

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Nhân viên nhân viênstaff

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Học sinh học sinhHọc sinh

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Sinh viên sinh viênSinh viênstudentsenrollment

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Sinh viên đại học sinh viên đại họcundergrad

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Sinh viên sau đại học sinh viên sau đại họcpostgrad

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Nghiên cứu sinh nghiên cứu sinhdoctoral

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Sinh viên chuyên nghiệp sinh viên chuyên nghiệpprofess

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Cựu sinh viên cựu sinh viênalumni

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Khuôn viên khuôn viêncampus

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Địa chỉ địa chỉĐịa chỉTrụ sở trườngaddress

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Thành phố thành phốThành phốcity

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Tỉnh tỉnhTỉnhstateprovince

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Quốc gia quốc giaNướccountrynước

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Tọa độ tọa độcoor

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Thể thao thể thaosports

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Màu màucolorscolours

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Biệt danh biệt danhnicknamebiệt hiệu

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Linh vật linh vậtmascot

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Bài hát bài hátfightsong

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Thành viên thành viênaffiliations

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Vận động viên vận động viênathletics

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Điện thoại điện thoạiĐiện thoạitelephone

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Email emailEmail

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Web webWebsitewebsite

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Logo logoPhù hiệuseal_imageLogo

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Logo_size logo_sizeseal_size

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Image_alt image_altalt

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Logo_alt logo_altseal_alt

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Imagewikilink imagewikilink

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Xếp hạng xếp hạng

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Caption caption

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn