Bản mẫu:Thông tin trường học

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

{{Thông tin trường học}} có thể được sử dụng để thêm thông tin chính vào các bài viết về trường học, ngoài các khu học chính, trường đại học hoặc cao đẳng (xem {{Infobox school district}}, {{Infobox university}} cho các cơ sở giáo dục đại học). Ví dụ sử dụng cho bản mẫu này sẽ bao gồm các trường tiểu học và trung học.

Cách sử dụng

Tham số tiếng Việt

Phần lớn những biến số trong bản mẫu này có thể được định rõ tùy ý.

Lưu ý: Nhiều biến số ở dưới không cần định rõ để bản mẫu hoạt động, nếu bạn gặp biến số nào mà không hiểu, chỉ việc bỏ qua dòng đó:

Đại học

{{Thông tin trường học
| tên = 
mã trường =
| tên khác = 
| tên bản địa =
| viết tắt = 
| tên Latinh = 
| tên tiếng Anh = 
| tên cũ = 
| khẩu hiệu = 
| hình = 
| logo = 
| loại hình = 
| sáng lập = 
| ngày thành lập = 
| ngày đóng cửa = 
| thuộc tổ chức = 
| thành viên của =
| thành viên = 
| liên kết = 
| tài trợ = 
| ngân sách = 
| chủ tịch = 
| giám đốc = 
| phó giám đốc = 
| hiệu trưởng = 
| hiệu trưởng danh dự = 
| phó hiệu trưởng = 
| phó hiệu trưởng = 
| quản lý = 
| giảng viên = 
| nhân viên = 
| sinh viên = 
| sinh viên đại học = 
| sinh viên sau đại học = 
| sinh viên cao học = 
| nghiên cứu sinh = 
| sinh viên chuyên nghiệp = 
| du học sinh = 
| khuôn viên = 
| địa chỉ = 
| thành phố = 
| tỉnh = 
| quốc gia = 
| tọa độ = <!-- {{Tọa độ|vĩ|kinh|display=inline,title}} -->
| thể thao = 
| màu = 
| biệt danh = 
| linh vật = 
| bài hát = 
| web = 
| xếp hạng = 
| Điện thoại =
| Fax = 
}}

Trường học

{{Thông tin trường học
| tên = 
mã trường =
| tên khác = 
| tên bản địa =
| viết tắt = 
| tên Latinh = 
| tên tiếng Anh = 
| tên cũ = 
| khẩu hiệu = 
| hình = 
| logo = 
| loại hình = 
| sáng lập = 
| ngày thành lập = 
| ngày đóng cửa = 
| thuộc tổ chức = 
| thành viên của =
| liên kết = 
| ngôn ngữ = 
| tài trợ = 
| ngân sách = 
| mã trường = 
| chủ tịch = 
| giám đốc = 
| phó giám đốc = 
| hiệu trưởng = 
| hiệu trưởng danh dự = 
| phó hiệu trưởng = 
| quản lý = 
| giáo viên = 
| nhân viên = 
| giới hạn tuổi dưới = 
| giới hạn tuổi trên = 
| học sinh = 
| khuôn viên = 
| số lớp học = 
| số phòng học = 
| diện tích phòng học = 
| tỉ lệ = 
| giờ học = 
| hệ thống = 
| địa chỉ = 
| thành phố = 
| tỉnh = 
| quốc gia = 
| tọa độ = <!-- {{Tọa độ|vĩ|kinh|display=inline,title}} -->
| thể thao = 
| màu = 
| bài hát = 
| web = 
}}

Tham số tiếng Anh

Tham số cơ bản

Để thêm hộp thông tin trống với các tùy chọn phổ biến nhất, bạn có thể sao chép và dán mẫu trống bên dưới, nhưng hãy nhớ xóa mọi tham số không sử dụng. Bạn có thể bổ sung thêm thông tin bằng cách sao chép bất kỳ tham số liên quan nào có sẵn từ Tất cả tham số.

{{Thông tin trường học
| name          = 
| native_name      = 
| image         = 
| alt          = 
| caption        = 
| motto         = <!-- hoặc | mottoes = -->
| motto_translation   = 
| location        = 
| country        = 
| coordinates      = <!-- {{Tọa độ|LAT|LON|display=inline,title}} -->
| other_name       = <!-- hoặc | other_names = -->
| former_name      = <!-- hoặc | former_names = -->
| type          = 
| religious_affiliation = 
| established      = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=yes}} -->
| founder        = <!-- hoặc | founders = -->
| closed         = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD|df=yes}} -->
| school_board      = 
| district        = 
| authority       = <!-- hoặc | educational_authority = hoặc | local_authority = -->
| oversight       = <!-- use | oversight_label = to override the default label -->
| principal       = <!-- use | principal_label = to override the default label -->
| head          = <!-- use | head_label = to override the default label -->
| staff         = 
| faculty        = 
| grades         = <!-- use | grades_label = to override the default label -->
| gender         = <!-- use | gender_label = to override the default label -->
| age_range       = <!-- hoặc | lower_age = and | upper_age = -->
| enrollment       = <!-- hoặc | enrolment = hoặc | students = hoặc | pupils = hoặc | roll = -->
| language        = 
| campus_size      = 
| campus_type      = 
| colors         = <!-- hoặc | colours = -->
| accreditation     = <!-- hoặc | accreditations = -->
| publication      = 
| newspaper       = 
| yearbook        = 
| affiliation      = <!-- hoặc | affiliations = -->
| website        = <!-- {{URL|school.url}} hoặc {{URL|1=school.url}} if the url contains an equals sign -->
| footnotes       = 
}}

Tất cả tham số

{{{name}}}
{{{latin_name}}}

{{{native_name}}}
{{{tên tiếng Anh}}}
[[File:{{{logo}}}|{{{logo_size}}}|alt={{{logo_alt}}}|upright=1|{{{logo_alt}}}]]
[[File:{{{seal_image}}}|{{{seal_size}}}|alt={{{seal_alt}}}|upright=1|{{{seal_alt}}}]]
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright=1|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
Địa chỉ
Map
{{{address}}}
,
{{{location}}}
,
{{{region}}}
,
{{{city}}}
,
{{{county}}}
,
{{{state}}}
,
{{{province}}}
,
{{{postcode}}} hoặc {{{postalcode}}} hoặc {{{zipcode}}}
,
{{{country}}}
,
{{{country1}}}
Tọa độ0°B 0°Đ / 0°B 0°Đ / 0; 0{{{coordinates_footnotes}}}
Thông tin
Tên khác{{{other_name}}} hoặc {{{other_names}}}
Tên cũ{{{former_name}}} hoặc {{{former_names}}}
Loại{{{type}}}
Khẩu hiệu{{{motto}}}
({{{motto_translation}}})
Tôn giáo liên kết{{{religious_affiliation}}}
Giáo phái{{{denomination}}}
Thánh bảo trợ{{{patron}}}
Thành lập{{{established}}} hoặc {{{founded}}} hoặc {{{opened}}}
Sáng lập{{{founder}}} hoặc {{{founders}}}
Trạng thái{{{status}}}
Đóng cửa{{{closed}}}
Diễn ra{{{locale}}}
Trường học liên kết{{{sister_school}}}
Hội đồng trường{{{school_board}}}
Khu học chánh{{{district}}}
ID định danh NCES{{{us_nces_district_id}}}
Cơ quan địa phương{{{local_authority}}}
Cơ quan giáo dục{{{educational_authority}}} hoặc {{{authority}}}
{{{category_label}}}{{{category}}}
{{{oversight_label}}}{{{oversight}}}
Tín nhiệm{{{trust}}}
Ủy quyền{{{authorizer}}}
Giám đốc{{{superintendent}}}
Khu ủy thác{{{trustee}}}
Chuyên gia{{{specialist}}} hoặc {{{specialists}}}
Hội nghị{{{session}}}
Số hiệu{{{school_number}}}
Mã trường{{{school_code}}}
Số tổ chức Bộ giáo dục{{{MOE}}}
Mã CEEB{{{ceeb}}}
Mã trường NCES{{{us_nces_school_id}}}
Hiệu trưởng{{{president}}}
{{{chair_label}}}{{{chair}}}
{{{chairman_label}}}{{{chairman}}}
{{{chairperson_label}}}{{{chairperson}}}
Giám đốc{{{dean}}}
Quản lý{{{administrator}}}
Hiệu trưởng{{{rector}}}
Giám đốc{{{director}}}
{{{principal_label}}}{{{principal}}}
{{{principal_label1}}}{{{principal1}}}
{{{principal_label2}}}{{{principal2}}}
{{{principal_label3}}}{{{principal3}}}
{{{principal_label4}}}{{{principal4}}}
Trưởng cơ sở{{{campus_director}}}
Hiệu trưởng{{{headmistress}}}
Hiệu trưởng{{{headmaster}}}
Hiệu trưởng{{{head_of_school}}}
Hiệu trưởng{{{head_teacher}}} hoặc {{{headteacher}}}
Hiệu trưởng điều hành{{{executive_headteacher}}}
Hiệu trưởng thực tế{{{acting_headteacher}}}
{{{head_label}}}{{{head}}}
{{{head_name2}}}{{{head2}}}
{{{r_head_label}}}{{{r_head}}}
Cán bộ phụ trách{{{officer_in_charge}}}
Giáo sĩ đoàn thể{{{chaplain}}}
Nhân viên{{{staff}}}
Giảng viên{{{faculty}}}
Giáo viên{{{teaching_staff}}}
Nhân viên{{{employees}}}
Nhân vật chủ chốt{{{key_people}}}
{{{grades_label}}}{{{grades}}}
Số năm học đề nghị{{{years}}}
Số năm học{{{years_taught}}}
 • Mầm non{{{nursery_years_taught}}}
 • Tiểu học{{{primary_years_taught}}}
 • Trung học cơ sở{{{secondary_years_taught}}}
{{{gender_label}}}{{{gender}}}
Độ tuổi theo học{{{age_range}}} hoặc {{{lower_age}}} to {{{upper_age}}}
Số Sinh viên{{{enrollment}}} hoặc {{{enrolment}}} hoặc {{{students}}} hoặc {{{pupils}}} hoặc {{{roll}}} ({{{enrollment_as_of}}} hoặc {{{enrolment_as_of}}} hoặc {{{students_as_of}}} hoặc {{{pupils_as_of}}})
Sức chứa{{{capacity}}}
Học sinh{{{sixth_form_students}}}
 • Nhà trẻ{{{grade_preK}}}
 • Mầm non{{{gradeK}}}
 • Lớp 1{{{grade1}}}
 • Lớp 2{{{grade2}}}
 • Lớp 3{{{grade3}}}
 • Lớp 4{{{grade4}}}
 • Lớp 5{{{grade5}}}
 • Lớp 6{{{grade6}}}
 • Lớp 7{{{grade7}}}
 • Lớp 8{{{grade8}}}
 • Lớp 9{{{grade9}}}
 • Lớp 10{{{grade10}}}
 • Lớp 11{{{grade11}}}
 • Lớp 12{{{grade12}}}
 • Lớp 13{{{grade13}}}
 • Khác{{{other}}}
 • {{{other_grade_label}}}{{{other_grade_enrollment}}}
 • {{{other_grade_label_1}}}{{{other_grade_enrollment_1}}}
 • {{{other_grade_label_2}}}{{{other_grade_enrollment_2}}}
Du học sinh{{{international_students}}}
Số lớp học{{{classes}}}
Diện tích phòng học{{{average_class_size}}}
Tỉ lệ học sinh/giáo viên{{{ratio}}}
Hệ thống giáo dục{{{system}}}
Cung cấp lớp học{{{classes_offered}}}
Ngôn ngữ{{{language}}}
Dạng thời khóa biểu{{{schedule_type}}}
Thời khóa biểu{{{schedule}}}
Số giờ học mỗi ngày{{{hours_in_day}}}
Số phòng học{{{classrooms}}}
Số cơ sở{{{campuses}}}
Khuôn viên{{{campus}}}
Kích thước khuôn viên{{{campus_size}}}
Diện tích{{{area}}}
Kiểu khuôn viên{{{campus_type}}}
Nhà{{{houses}}}
{{{student_union_label}}}{{{student_union}}}
Màu{{{colors}}} hoặc {{{colours}}}
Phương châm{{{slogan}}}
Bài hát{{{song}}}
Bài hát cổ vũ{{{fight_song}}}
Điền kinh{{{athletics}}}
Hội nghị điền kinh{{{athletics_conference}}}
Thể thao{{{sports}}}
Linh vật{{{mascot}}}
Biệt danh{{{nickname}}}
{{{teams_label}}}{{{teams}}}
Tên đội{{{team_name}}}
Đối thủ{{{rival}}} hoặc {{{rivals}}}
Công nhận{{{accreditation}}} hoặc {{{accreditations}}}
Xếp hạng USNWR{{{USNWR_ranking}}}
Xếp hạng quốc gia{{{national_ranking}}}
{{{test_name}}} trung bình{{{test_average}}}
Tỷ lệ vượt qua{{{bar_pass_rate}}}
Suy thoái kinh tế xã hội{{{decile}}}
Xuất bản{{{publication}}}
Báo chí{{{newspaper}}}
Niên giám{{{yearbook}}}
Sản phẩm chính{{{products}}}
Tài trợ{{{endowment}}}
Kinh phí{{{budget}}}
Học phí{{{fees}}}
Học phí hàng năm{{{annual_tuition}}}
Học phí{{{tuition}}}
Doanh thu{{{revenue}}}
Cộng đồng phục vụ{{{communities}}}
Trường trung cấp{{{feeder_schools}}}
Hỗ trợ cho{{{feeder_to}}}
Tốt nghiệp ({{{graduates_year}}}){{{graduates}}}
Liên kết{{{affiliation}}} hoặc {{{affiliations}}}
Cựu sinh viên{{{alumni}}}
Tên cựu sinh viên{{{alumni_name}}}
Người đoạt giải Nobel{{{nobel_laureates}}}
Thông tin{{{information}}}
{{{free_label}}}{{{free_text}}}
{{{free_label1}}}{{{free_text1}}}
{{{free_label2}}}{{{free_text2}}}
{{{free_label3}}}{{{free_text3}}}
{{{free_label4}}}{{{free_text4}}}
{{{free_label5}}}{{{free_text5}}}
Website{{{website}}}
{{{footnotes}}}
[[File:{{{picture}}}|frameless]]
{{{picture_caption}}}
[[File:{{{picture2}}}|frameless]]
{{{picture_caption2}}}
{{{module}}}
Cập nhật lần cuối: {{{lastupdate}}}

Để thêm hộp thông tin trống với tất cả các tùy chọn, bạn có thể sao chép và dán mẫu trống bên dưới, nhưng hãy nhớ xóa mọi tham số không sử dụng. Ngoài ra, có thể dễ dàng hơn khi sử dụng Tham số cơ bản và sau đó bổ sung thêm thông tin bằng cách sao chép bất kỳ tham số liên quan nào từ mẫu bên dưới. (Lưu ý cho những người mới: đây là danh sách tất cả các tham số có sẵn trong bản mẫu này. Việc thêm vào mà không nhập gì cả sẽ không có tác dụng.)

{{Thông tin trường học
| name          = 
| native_name      = 
| latin_name       = 
| logo          = 
| logo_size       = 
| logo_alt        = 
| seal_image       = 
| seal_size       = 
| seal_alt        = 
| image         = 
| image_size       = 
| alt          = 
| caption        = 
| motto         = <!-- hoặc | mottoes = -->
| motto_translation   = 
| address        = 
| location        = 
| region         = 
| city          = <!-- hoặc | town = -->
| county         = 
| state         = 
| province        = 
| postcode        = <!-- hoặc | postalcode = -->
| zipcode        = 
| country        = 
| country1        = 
| coordinates      = <!-- {{Tọa độ|LAT|LON|display=inline,title}} -->
| coordinates_footnotes = 
| other_name       = <!-- hoặc | other_names = -->
| former_name      = <!-- hoặc | former_names = -->
| schooltype       = 
| fundingtype      = 
| type          = 
| religious_affiliation = 
| denomination      = 
| patron         = 
| established      = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=yes}} -->
| founder        = <!-- hoặc | founders = -->
| status         = 
| closed         = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD|df=yes}} -->
| locale         = 
| sister_school     = 
| school_board      = 
| district        = 
| us_nces_district_id  = 
| local_authority    = 
| educational_authority = <!-- hoặc | authority = -->
| category        = <!-- use | category_label = to override the default label -->
| oversight       = <!-- use | oversight_label = to override the default label -->
| trust         = 
| authorizer       = 
| superintendent     = 
| trustee        = 
| specialist       = <!-- hoặc | specialists = -->
| session        = 
| school_number     = 
| school_code      = 
| urn          = 
| MOE          = 
| ofsted         = 
| ceeb          = 
| us_nces_school_id   = 
| president       = 
| chair         = <!-- use | chair_label = to override the default label -->
| chairman        = <!-- use | chairman_label = to override the default label -->
| chairperson      = <!-- use | chairperson_label = to override the default label -->
| dean          = 
| administrator     = 
| rector         = 
| director        = 
| principal       = <!-- use | principal_label = to override the default label -->
| campus_director    = 
| headmistress      = 
| headmaster       = 
| head_of_school     = 
| head_teacher      = <!-- hoặc | headteacher = -->
| executive_headteacher = 
| acting_headteacher   = 
| head          = <!-- use | head_label = to override the default label -->
| r_head         = <!-- use | r_head_label = to override the default label -->
| officer_in_charge   = 
| chaplain        = 
| staff         = 
| faculty        = 
| teaching_staff     = 
| employees       = 
| key_people       = 
| grades         = <!-- use | grades_label = to override the default label -->
| years         = 
| years_taught      = <!-- use | nursery_years_taught =, | primary_years_taught =, | secondary_years_taught = for additional information -->
| gender         = <!-- use | gender_label = to override the default label -->
| age_range       = <!-- hoặc | lower_age = and | upper_age = -->
| lower_age       = <!-- hoặc | age_range = -->
| upper_age       = <!-- hoặc | age_range = -->
| enrollment       = <!-- hoặc | enrolment = hoặc | students = hoặc | pupils = hoặc | roll = -->
| enrollment_as_of    = <!-- hoặc | enrolment_as_of = hoặc | students_as_of = hoặc | pupils_as_of = -->
| capacity        = 
| sixth_form_students  = 
| grade_preK       = 
| gradeK         = 
| grade1         = 
| grade2         = 
| grade3         = 
| grade4         = 
| grade5         = 
| grade6         = 
| grade7         = 
| grade8         = 
| grade9         = 
| grade10        = 
| grade11        = 
| grade12        = 
| grade13        = 
| other         = <!-- use | other_grade_label = to override the default label -->
| other_grade_label_1  = 
| other_grade_enrollment_1 = 
| other_grade_label_2  = 
| other_grade_enrollment_2 = 
| international_students = 
| classes        = 
| average_class_size   = 
| ratio         = 
| system         = 
| classes_offered    = 
| language        = 
| schedule_type     = 
| schedule        = 
| hours_in_day      = 
| classrooms       = 
| campuses        = 
| campus         = 
| campus_size      = 
| area          = 
| campus_type      = 
| houses         = 
| student_union     = <!-- use | student_union_label = to override the default label -->
| colors         = <!-- hoặc | colours = -->
| slogan         = 
| song          = 
| fight_song       = 
| athletics       = 
| athletics_conference  = 
| sports         = 
| mascot         = 
| nickname        = 
| teams         = <!-- use | teams_label = to override the default label -->
| team_name       = 
| rival         = <!-- hoặc | rivals = -->
| accreditation     = <!-- hoặc | accreditations = -->
| USNWR_ranking     = 
| national_ranking    = 
| test_name       = 
| test_average      = 
| bar_pass_rate     = 
| decile         = 
| publication      = 
| newspaper       = 
| yearbook        = 
| products        = 
| endowment       = 
| budget         = 
| fees          = 
| tuition        = 
| annual_tuition     = 
| revenue        = 
| communities      = 
| feeder_schools     = 
| feeder_to       = 
| graduates       = 
| graduates_year     = 
| affiliation      = <!-- hoặc | affiliations = -->
| alumni         = 
| alumni_name      = 
| nobel_laureates    = 
| information      = <!-- do not enter phone numbers hoặc email addresses -->
| website        = <!-- {{URL|school.url}} hoặc {{URL|1=school.url}} if the url contains an equals sign -->
| footnotes       = 
| picture        = 
| picture_caption    = 
| picture2        = 
| picture_caption2    = 
}}

TemplateData

Tài liệu TemplateData dùng bởi VisualEditor và các công cụ khác
Xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Thông tin trường học

Không có miêu tả.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Nên dùng bản mẫu này với các tham số đặt thành khối.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
têntên name

không có miêu tả

Nội dungbắt buộc
logologo seal_image

không có miêu tả

Tập tinkhuyên dùng
hìnhhình image_name image imagewikilink

không có miêu tả

Tập tinkhuyên dùng
cỡ hìnhcỡ hình image_size image size imagesize size

không có miêu tả

Nội dungtùy chọn
tên kháctên khác other_name other_names

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
tên bản địatên bản địa native_name

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
khẩu hiệukhẩu hiệu motto slogan

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
nghĩanghĩa mottoeng motto_translation

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ngày thành lậpngày thành lập established founded opened

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
loại hìnhloại hình type schooltype fundingtype

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
giám đốcgiám đốc director dean vice_chancellor

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tài trợtài trợ endowment

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
nợnợ debt

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
hiệu trưởnghiệu trưởng rector principal president headmistress headmaster head_of_school head_teacher

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
hiệu trưởng danh dựhiệu trưởng danh dự chancellor

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
phó hiệu trưởngphó hiệu trưởng provost vice-president

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
giáo viêngiáo viên teaching_staff

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
giảng viêngiảng viên faculty academic_staff

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
nhân viênnhân viên staff employees

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
học sinhhọc sinh pupils sixth_form_students

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
sinh viênsinh viên students enrollment

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
sinh viên đại họcsinh viên đại học undergrad

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
sinh viên sau đại họcsinh viên sau đại học postgrad

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
nghiên cứu sinhnghiên cứu sinh doctoral

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
sinh viên chuyên nghiệpsinh viên chuyên nghiệp profess

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
cựu sinh viêncựu sinh viên alumni

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
khuôn viênkhuôn viên campus

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
địa chỉđịa chỉ address

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
thành phốthành phố city

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
tỉnhtỉnh province

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
quốc giaquốc gia country nước

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
tọa độtọa độ coor

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
thể thaothể thao sports

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
màumàu colors colours

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
biệt danhbiệt danh nickname biệt hiệu

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
linh vậtlinh vật mascot

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
bài hátbài hát fightsong song fight_song

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
thành viênthành viên affiliations

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
vận động viênvận động viên athletics

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
điện thoạiđiện thoại telephone

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
emailemail

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
webweb website

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
logo_sizelogo_size seal_size

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_altimage_alt alt

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
logo_altlogo_alt seal_alt

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
xếp hạngxếp hạng

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
captioncaption

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
viết tắtviết tắt tên viết tắt

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tên Latinhtên Latinh latin_name

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tên tiếng Anhtên tiếng Anh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tên cũtên cũ former_name former_names

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
thành viên củathành viên của

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
kiểu hệkiểu hệ category_label

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
hệhệ category

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ngày đóng cửangày đóng cửa closed

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
sáng lậpsáng lập người sáng lập founders founder

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
thuộc tổ chứcthuộc tổ chức tổ chức parent

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
liên kếtliên kết affiliation

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
liên kết học thuậtliên kết học thuật academic_affiliation

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
cùng hệ thốngcùng hệ thống trường cùng hệ thống sister_school

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tôn giáotôn giáo religious_affiliation

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
thánh bảo trợthánh bảo trợ patron

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ngôn ngữngôn ngữ language

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ngân sáchngân sách budget

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
số hiệusố hiệu school_number

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
mã trườngmã trường school_code

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tình trạngtình trạng status

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
cán bộ phụ tráchcán bộ phụ trách officer_in_charge

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
chủ tịchchủ tịch chairman chairperson

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
phó giám đốcphó giám đốc vice_chancellor

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
trưởng cơ sởtrưởng cơ sở cơ sở trưởng campus_director

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ủy quyềnủy quyền authorizer

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
kiểu trưởngkiểu trưởng

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
trưởngtrưởng

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
quản lýquản lý cơ quan quản lý authority educational_authority

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
giám sátgiám sát cơ quan giám sát oversight

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
chuyên giachuyên gia specialists specialist

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
giới hạn tuổigiới hạn tuổi age_range

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
giới hạn tuổi dướigiới hạn tuổi dưới lower_age

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
giới hạn tuổi trêngiới hạn tuổi trên upper_age

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
du học sinhdu học sinh international_students

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
số cơ sởsố cơ sở campuses

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
số lớp họcsố lớp học lớp học classes

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
số phòng họcsố phòng học phòng học classrooms

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
diện tích phòng họcdiện tích phòng học average_class_size

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tỉ lệtỉ lệ ratio

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
giờ họcgiờ học hours_in_day

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
hệ thốnghệ thống system

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tổngtổng canton

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
bangbang state

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
kiểu thông tin thêmkiểu thông tin thêm free_label

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
thông tin thêmthông tin thêm free

không có miêu tả

Không rõtùy chọn

Xem thêm