Bản mẫu:Thương hiệu

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu

Sử dụng

Chỉ sử dụng mẫu này nếu tài liệu được đăng ký nhãn hiệu ở Phạm vi công cộng hoặc theo Giấy phép miễn phí: ví dụ: nếu nó không đủ điều kiện cho trạng thái Bản quyền hoặc đã được phát hành cụ thể bởi chủ sở hữu theo giấy phép nội dung miễn phí, chẳng hạn như GFDL. Trong hầu hết các trường hợp, nên sử dụng thông báo mẫu {{KTD-biểu trưng}}. Văn bản xác định rõ ràng chủ sở hữu của nhãn hiệu nên được thêm tối ưu vào trang mô tả hình ảnh. Xem thêm Wikipedia:Logo.

Ví dụ về cách sử dụng phù hợp: Image:Los Angeles Times.svg chỉ bao gồm văn bản ngắn trong một phông chữ nhất định, do đó, nó gần như chắc chắn không đáp ứng Ngưỡng nguyên bản để bảo vệ bản quyền ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nó vẫn phải được bảo vệ thương hiệu.

Xem thêm Bản mẫu:PVCC-biểu trưng chữ