Bước tới nội dung

Bản mẫu:Thương hiệu

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu

Sử dụng

Chỉ sử dụng bản mẫu này nếu tài liệu được đăng ký nhãn hiệu ở Phạm vi công cộng hoặc theo Giấy phép tự do: ví dụ: nếu nó không đủ điều kiện giữ Bản quyền hoặc đã được phát hành cụ thể bởi chủ sở hữu theo giấy phép nội dung tự do, chẳng hạn như GFDL. Trong hầu hết các trường hợp, nên sử dụng bản mẫu {{KTD-biểu trưng}}. Văn bản xác định rõ ràng chủ sở hữu của nhãn hiệu nên được thêm tối ưu vào trang mô tả hình ảnh. Xem thêm Wikipedia:Biểu trưng.

Ví dụ về cách sử dụng phù hợp: Image:Los Angeles Times.svg chỉ bao gồm văn bản ngắn trong một phông chữ nhất định, do đó, nó gần như chắc chắn không đáp ứng Ngưỡng nguyên bản để bảo vệ bản quyền ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nó vẫn phải được bảo vệ thương hiệu.

Xem thêm Bản mẫu:PVCC-biểu trưng chữ