Bản mẫu:Thể loại bản mẫu

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Đặt bản mẫu {{Thể loại bản mẫu}} ở đầu các thể loại chỉ chứa các trang bản mẫu và các thể loại con liên quan của chúng mà thôi. Bản mẫu này đưa trang nhúng nó vào Thể loại:Thể loại bản mẫu.

Cách dùng

Cơ bản
{{Thể loại bản mẫu
|mô tả =
}}
Cơ bản có chủ đề
Cú pháp {{Thể loại bản mẫu}}
Không chỉ định loại Navbox Sidebar Stub
{{Thể loại bản mẫu
|topic=
}}
{{Thể loại bản mẫu
|type=navbox
|topic=
}}
{{Thể loại bản mẫu
|loại=sidebar
|chủ đề=
}}
{{Thể loại bản mẫu
|loại=stub
|chủ đề=
}}
Cú pháp đầy đủ
{{Thể loại bản mẫu
|type = 
|topic = 
|description = 
|help = 
|container =
}}

Các tham số

Có thể sử dụng thêm các tham số tuỳ chọn sau:

topic / chủ đề
Thêm dòng mô tả mặc định "Bản mẫu liên quan tới topic/chủ đề." — trong đó topic/chủ đề thường là một liên kết wiki tới bài viết chính liên quan tới thể loại đó (ví dụ: bài Hoa Kỳ cho Thể loại:Bản mẫu Hoa Kỳ). Xem Ví dụ 1, và Ví dụ 2 dưới đây.
description / mô tả
Dùng tham số này nếu cần hiển thị dòng mô tả riêng khác với mặc định ở trên. Xem Ví dụ 2, Ví dụ 3, và Ví dụ 4 bên dưới.
type / loại
Thêm ghi chú về loại bản mẫu mà thể loại này sẽ chứa (nhưng có thể khác với loại bản mẫu của các thể loại con của thể loại này). Xem Ví dụ 1, Ví dụ 2, và Ví dụ 4 bên dưới. Hiện tại, bạn chỉ được thiết lập tham số này theo 1 trong 11 giá trị mẫu dưới đây:
 • ambox
 • campaignbox
 • (category header
 • category heading
 • catheader
 • cat header
 • cathead)
 • conversion
 • external link
 • formatting
 • function
 • infobox
 • message
 • meta
 • module
 • (navigation
 • navigational
 • navbox)
 • sidebar
 • stub
 • sub
 • timeline
 • (user
 • userbox)
Nếu tham số type / loại được thiết lập sang một giá trị khác với 11 giá trị trên, thông báo mặc định: "Các trang liệt kê trong thể loại này là các bản mẫu." sẽ được hiển thị.
help /trợ giúp
Dùng tham số này để cung cấp các hướng dẫn tự chọn thay vì dùng hướng dẫn mặc định nói về cách thêm một bản mẫu vào thể loại này. Để không hiển thị chỉ dẫn mặc định, đặt |help=no.
container / chứa
Dùng tham số này cho các thể loại chứa bằng cách thêm |container=yes vào bản mẫu. Thông điệp: "Không thêm các bản mẫu vào thể loại này: thay vào đó, hãy thêm chúng vào các thể loại con thích hợp." sẽ hiển thị. Xem Ví dụ 3 dưới đây.
Ngoài ra cũng có thể đặt {{Thể loại chứa}} sau bản mẫu {{Thể loại bản mẫu}} thay vì sử dụng tham số container này.

Các ví dụ

Ví dụ 1

loại, chủ đề
{{thể loại bản mẫu |loại = navbox |chủ đề = [[Hoa Kỳ]]}}

Ví dụ 2

loại, chủ đề, mô tả
{{thể loại bản mẫu
|loại = navbox
|chủ đề = [[Nghệ thuật trình diễn]]
|mô tả = <br /><small>'''Bản mẫu liên quan đến [[nghệ thuật trình diễn]]''' (xiếc, hài, nhảy, điện ảnh, âm nhạc, phát thanh, truyền hình, sân khấu, v.v...)</small>
}}

Ví dụ 3

mô tả, chứa
{{thể loại bản mẫu
|mô tả = Đây là phần ''mô tả'' mà không có tham số ''chủ đề''.
|chứa = yes
}}

Ví dụ 4

loại, mô tả
{{thể loại bản mẫu
|loại = liên kết ngoài
|mô tả = '''Các bản mẫu hỗ trợ cho việc tạo và định dạng các liên kết ngoài cho cơ sở dữ liệu về [[chủ đề]].'''
}}