Bản mẫu:Thị phần sử dụng Windows

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Windows logo and wordmark - 2012 (dark blue).png

Tổng quan thị phần sử dụng
Theo dữ liệu từ Net Applications[1][2]StatCounter[3][4] từ tháng 7 năm 2019

HĐH máy tính Net Applications StatCounter
các phiên bản cũ 0,00% 0,06%
Windows XP 1,68% 1,28%
Windows Vista 0,15% 0,46%
Windows 7 31,83% 24,23%
Windows 8 0,63% 1,75%
Windows 8.1 5,29% 4,34%
Windows 10 48,86% 45,50%
Tất cả phiên bản 88.44% 77.61%
HĐH di động Net Applications StatCounter
các phiên bản cũ 0,00% 0,20%
Windows 10 Mobile 0,04%
Tất cả phiên bản 0,04% 0,20%

Tham khảo

  1. ^ “Desktop Operating System Market Share July 2019”. Net Market Share. Net Applications. 
  2. ^ “Mobile Operating System Market Share July 2019”. Net Market Share. Net Applications. 
  3. ^ Dữ liệu cho từng phiên bản Máy tính được tính toán từ Desktop Operating System Market Share WorldwideDesktop Windows Version Market Share Worldwide. StatCounter Global Stats. StatCounter.
  4. ^ “Mobile Operating System Market Share Worldwide: July 2019”. StatCounter Global Stats. StatCounter.