Bản mẫu:Thống kê truy cập

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này được đặt và chỉ được đặt trong trang thảo luận của các bài viết, được dùng để hiển thị thống kê số lượt truy cập theo ngày của bài viết chính. Tuy nhiên nếu bài viết không có nhu cầu cần thiết phải thống kê truy cập xin vui lòng đừng đặt bản mẫu này vào bởi nó làm tiêu tốn tài nguyên của máy chủ Wiki.


Sử dụng

Cú pháp cơ bản (dữ liệu hàng năm):
{{Thống kê truy cập}}

Cú pháp bản mẫu với các tham số tùy chọn:
{{Thống kê truy cập| days= | expanded= | target= | color= | scale=}}

Các thông số tùy chọn

 • |days=/|thời gian= (mặc định: 365 ngày) có thể được sử dụng để thay đổi số ngày xem trang được mô tả trong biểu đồ.
 • |expanded= có thể được sử dụng để ghi đè tự động thu gọn mặc định của hộp thông báo. Để ngăn chặn biểu đồ bị sụp đổ khi tải trang, hãy sử dụng |expanded=true.
 • |target= (mặc định: {{SUBJECTPAGENAME}}) có thể được sử dụng để đồng thời chỉ định tên trang trong biểu đồ và xác định trang được hiển thị lưu lượng truy cập trang.
 • |color= (mặc định: #00f) có thể được sử dụng để thay đổi màu đồ thị; đầu vào được chấp nhận bao gồm tên màu HTML (ví dụ: màu đỏ) và mã hex.
 • |scale= (mặc định: linear) ó thể được sử dụng để thay đổi tỷ lệ của trục y; các đầu vào được chấp nhận: linear, log, pow, sqrt, quantile, quantize, và threshold.
 • |width= (mặc định: 800) có thể được sử dụng để thay đổi độ rộng tính bằng pixel của hình ảnh.
  Mẹo: Dùng width=570 để phù hợp với các mục được đóng hộp trang thảo luận tiêu chuẩn; các giá trị ngoài phạm vi 400–980 có thể có vấn đề
 • |height= (mặc định: 200) có thể được sử dụng để thay đổi chiều cao.

Nếu muốn thay đổi thêm, sử dụng {{Graph:PageViews}} thay thế.

Lưu ý về tiêu đề biểu đồ

Nếu |target= không được chỉ định, tiêu đề biểu đồ thay đổi tùy thuộc vào không gian tên của trang nơi bản mẫu này được sử dụng.

 • Tiêu đề nếu được đặt trên một trang thảo luận bài viết:
  Lượt xem trang bài viết hàng ngày
 • Tiêu đề nếu được đặt trên một trang trong bất kỳ không gian tên cuộc trò chuyện nào khác (ví dụ: "Thảo luận thành viên:", "Thảo luận bản mẫu:", "Thảo luận Wikipedia:", v.v.):
  Lượt xem trang hàng ngày của {{SUBJECTPAGENAME}}
 • Tiêu đề nếu được đặt trên bất kỳ trang chủ đề nào (tức là, các trang trong không gian tên như "Thành viên:", "Bản mẫu:", "Wikipedia:", v.v.):
  Lượt xem trang hàng ngày của trang này


Nếu |target= được chỉ định, tiêu đề biểu đồ được đặt là "Lượt xem trang hàng ngày của target page", với trang đích được liên kết.

 • Ví dụ: nhập |target=XYZ sẽ đặt tiêu đề biểu đồ là:
  Lượt xem trang hàng ngày của XYZ

Ví dụ

Mặc định bản mẫu (collapsed)

{{Thống kê truy cập 365}} sẽ tạo ra:

Mặc định bản mẫu (uncollapsed)

{{Thống kê truy cập 365|expanded=true}} sẽ tạo ra:

Bản mẫu có trang đích được chỉ định, thang đo logarit và màu xanh lục (collapsed)

{{Thống kê truy cập 365|days=150|target=Thành phố Hồ Chí Minh|scale=log|color=green}} tạo ra:

Để so sánh, đây là cùng một bản mẫu như trên ngoại trừ với tỷ lệ tuyến tính:


Bản mẫu có trang đích được chỉ định, tỷ lệ tuyến tính và tô màu đỏ (uncollapsed)

{{Thống kê truy cập 365|days=30|expanded=true|target=Satoshi (Pokémon)|scale=linear|color=red}} tạo ra: