Bản mẫu:Thuyết tương đối hẹp

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này bao gồm các danh sách có thể đóng mở.

 • Để tất cả danh sách đều được mở sẵn khi nó hiển thị, sử dụng:
 •  {{Thuyết tương đối hẹp |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Thuyết tương đối hẹp |all}}  (tức là không có "expanded=").
 • Để có một danh sách cụ thể hiển thị trong khi những danh sách còn lại vẫn ẩn, sử dụng:
 •  {{Thuyết tương đối hẹp |expanded=tên danh sách}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Thuyết tương đối hẹp |tên danh sách}}
 • …trong đó tên danh sách là một trong những đề mục sau đây (không bao gồm dấu ngoặc kép):
  • foundations
  • consequences
  • spacetime
  • dynamics
  • history
  • people