Bản mẫu:Thuyết tương đối hẹp

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này bao gồm danh sách đóng mở.

  • Để thiết lập nó để hiển thị tất cả các danh sách khi nó xuất hiện (tức là tất cả các danh sách được mở rộng), sử dụng:
  •  {{Thuyết tương đối hẹp |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Thuyết tương đối hẹp |all}}  (tức là bỏ qua "expanded=").
  • Để thiết lập nó để hiển thị một danh sách cụ thể trong khi phần còn lại đóng mở vẫn giữ (tức là ẩn ngoài đề mục của họ), sử dụng:
  •  {{Thuyết tương đối hẹp |expanded=listname}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Thuyết tương đối hẹp |listname}}
  • …nơi listname là một trong những điều sau đây (không bao gồm bất kỳ quotemarks):
   • foundations
   • consequences
   • spacetime
   • dynamics
   • history
   • people