Bản mẫu:Tiến độ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{Tiến độ|phần trăm}}

Tham số phần trăm là một số nằm trong khoảng 0 và 100, không có dấu %.

{{Tiến độ|tham số 1|tham số 2}}

Tính tiến độ theo tỉ lệ tham số 1/tham số 2

{{Tiến độ|tham số 1|tham số 2|task=tham số 3}}

Tính tiến độ theo tỉ lệ tham số 1/tham số 2, và hiển thị tên thanh tiến độ.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

1 tham số (phần trăm)[sửa mã nguồn]

{{Tiến độ|0}} :

{{Tiến độ|0.5}} :

{{Tiến độ|1}} :

{{Tiến độ|36.7}} :

{{Tiến độ|100}} :

2 tham số[sửa mã nguồn]

{{Tiến độ|0|250}} :

{{Tiến độ|100|250}} :

{{Tiến độ|200|300}} :

{{Tiến độ|300|300}} :

3 tham số[sửa mã nguồn]

{{Tiến độ|0|250|task=Sắp xếp thể loại}} :

{{Tiến độ|100|250|task=Sắp xếp thể loại}} :