Bước tới nội dung

Bản mẫu:Tiến trình

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

20% hoàn thành

   

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng[sửa mã nguồn]

{{tiến trình|<giá trị hoàn thành>}}

Đây là bản mẫu để vẽ một thanh tiến trình. Điền thông tin <giá trị hoàn thành> theo dạng số, từ 0 đến 100 (giới hạn lớn nhất của hệ tỷ lệ) (hơn thì bị lỗi hiển thị), bản mẫu tự làm tròn 0 chữ số (để số nguyên, có thể đổi bậc làm tròn, xem ở dưới), dấu thập phân là dấu chấm ".". Ví dụ: điền 45 thành 45; điền 45.346 thành 45; điền .89 thành 1.

Thông số khác[sửa mã nguồn]

{{tiến trình|<giá trị hoàn thành>|tên_thông_số_khác=<giá_trị>}}
  • total = hệ tỷ lệ (mặc định là hệ 100%). Vd: total=1000
  • round = bậc làm tròn (mặc định để số nguyên, làm tròn 0 đơn vị). Vd: round=3
  • width = chiều dài thanh hiển thị (mặc định bằng 60% chiều dài trang, có thể đổi đơn vị khác). Vd: width=90%
  • height = bề dày thanh hiển thị (mặc định là 15). Vd: height=20
  • center = căn giữa hay không (mặc định là yes). Vd: center=no
  • header = hiển thị tiêu đề hay không (mặc định là yes). Vd: header=no
  • text = thay dòng chữ bên cạnh con số (mặc định là "hoàn thành"). Vd: text=không hoàn thành
  • color1 = màu phần bên trái (mặc định là #5FDB00).
  • color2 = màu phần bên phải (mặc định là #efefef), nên chọn màu nhạt, ít tương phản.
  • radius = có bo tròn hay không (mặc định là no). Vd: radius=yes