Bản mẫu:Trộn lịch sử

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này đặt trang vào Thể loại:Đề nghị hợp nhất lịch sử. Lưu ý rằng đây là thể loại ẩn, và như vậy sẽ không hiển thị trên trang theo mặc định.


Tham số[sửa mã nguồn]

{{Trộn lịch sử| originalpage= | reason= | details= }}
  • sẽ cho ra mẫu sau (ngoặc vuông là nội dung tham số): Có yêu cầu rằng lịch sử trang của [originalpage] nên hợp nhất vào lịch sử của trang này bởi vì [reason]
  • tham số đầu hoặc originalpage - Trang bạn muốn hợp nhất vào.
  • reason - lý do ngắn gọn về vì sao phải hợp nhất:
  • details - nếu có, sẽ thêm văn bản chi tiết thêm về yêu cầu.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

  • {{Trộn lịch sử | tiêu đề của trang sẽ được hợp nhất vào đây}}
  • {{Trộn lịch sử |originalpage=tiêu đề của trang sẽ được hợp nhất vào đây}}

Ví dụ khi có lý do:

  • {{Trộn lịch sử | tiêu đề của trang sẽ được hợp nhất vào đây|reason=lịch sử cần được bảo tồn.}}

Ví dụ phức tạp trong đó các hướng dẫn đặc biệt được cung cấp cho BQV hợp nhất:

  • {{Trộn lịch sử | tiêu đề của trang sẽ được hợp nhất vào đây|reason=lịch sử cần được bảo tồn.|details=Chỉ hợp nhất các sửa đổi từ 00:01 ngày 1 tháng 1 năm 2010 đến 23:23 ngày 10 tháng 10 năm 2016.}}

Xem thêm[sửa mã nguồn]