Bản mẫu:Tranh chấp

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này thông báo một bài viết trên Wikipedia có nội dung thiếu trung thực hoặc thực tế đang bị tranh chấp.

Bằng cách dùng mã sau:

{{Tranh chấp|date=tháng 6 2023}}

Nếu vấn đề chỉ giới hạn trong một phần hoặc một vài phần trong bài viết có nhiều phần, hãy sử dụng

{{Bàn cãi về độ chính xác (phần)|date=tháng 6 năm 2023}}
Hoặc {{Tranh chấp|Phần|date=tháng 6 năm 2023}}.