Bước tới nội dung

Bản mẫu:Truyền hình tương lai

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu
 • Lưu ý: Wikipedia không phải là nơi phỏng đoán tùy tiện: Trừ một vài trường hợp hạn hữu, các sự kiện trong tương lai không mang tính chất bách khoa, vì chúng không thể kiểm chứng được cho đến khi chúng thực sự xảy ra. Đa phần tất cả các bài phải có nguồn thông tin kiểm chứng, và các vấn đề phát sinh trong bài viết phải có độ nổi nhất định khi nó đã xảy ra, tức: nhiều người biết.

Cách dùng

Có thể dùng một trong hai cú pháp sau. <Loại>, <Type> là tham số bắt buộc bao gồm các dạng:

{{Truyền hình tương lai
|loại=<loại>
|<Thế 1: tên bài viết/đoạn>
|<Thế 2: tên chương trình>
|<Thế 3: từ khóa xếp thể loại>
}}
hoặc
{{Future television
|type=<loại>
|<Thế 1: tên bài viết/đoạn>
|<Thế 2: tên chương trình>
|<Thế 3: từ khóa xếp thể loại>
}}

Chương trình đã lên kế hoạch phát sóng

 • show, hoặc program, hoặc chương trình: Đối với các chương trình truyền hình được nhà sản xuất tuyên bố phát sóng, hoặc đang sản xuất. Gồm ba biến thế như hướng dẫn phía trên.
 • Không thế:
  {{Truyền hình tương lai |loại=show}}
 • Có thế cả ba biến:
{{Truyền hình tương lai |loại=show |Đoạn này 
|[[America's Next Top Model, Mùa thi 12]] 
|America's Next Top Model, Mùa thi 12}}

Chuỗi/loạt chương trình sắp chiếu

 • series, serie, hoặc loạt chương trình: Đối với các một chuỗi chương trình trò chơi/phim truyền hình.
 • Không thế:
  {{Truyền hình tương lai |loại=series}}
 • Có thế cả ba biến:
{{Truyền hình tương lai |loại=series |Bài viết này 
|[[America's Next Top Model]] 
|America's Next Top Model}}


Chỉ một tập phim sắp chiếu

 • episode, hoặc tập: Đối với chỉ một tập phim/trò chơi được nhà sản xuất tuyên bố phát sóng. Chỉ có thể thế biến 1 và 2.
 • Không biến thế:
  {{Truyền hình tương lai |loại=episode}}
 • Có thế cả hai biến:
  {{Truyền hình tương lai |loại=episode |Bài này |phim [[Cô gái xấu xí]]}}

Danh sách tập phim sắp chiếu

 • episode list, hoặc danh sách tập: Đối với các tập phim/trò chơi sắp trình chiếu thuộc chuỗi các chương trình đã phát.
{{Truyền hình tương lai |loại=episode list}}
 • Có thế cả hai biến:
{{Truyền hình tương lai |loại=episode list 
|Danh sách này 
|phim [[Heroes (phim truyền hình)|Heroes]]}}

Chương trình đang phát sóng hoặc bị gián đoạn, nhưng chắc chắn có phần kế

 • info, hoặc thông tin: Hộp thoại này được áp dụng có cân nhắc cho tất cả các chương trình TV đang diễn ra; áp dụng rộng rãi cho các bài viết về chương trình sắp/sẽ diễn ra (nội dung bài viết có thể thay đổi hoàn toàn trong tương lai, tùy thuộc vào tác động; bài viết chứa đoạn thông tin chưa sửa đổi phải cảnh báo người đọc biết rõ ràng đây là thông tin tương lai chưa xác thực... Ví dụ như: một trò chơi/phim truyền hình đang phát sóng, có thông báo sản xuất phần/mùa thi mới.
 • Không biến thế:
  {{Truyền hình tương lai |loại=info}}
 • Có thế cả hai biến:
  {{Truyền hình tương lai |loại=info |Bài viết này |[[The Amazing Race]]}}

Chương trình đang gián đoạn giữa phần cũ và phần mới (chắc chắn có)

 • break, hoặc tạm ngưng: giống với info nhưng áp dụng đặc biệt cho các chương trình đang gián đoạn (giữa hai phần/mùa thi mới và cũ).
 • Không biến thế:
  {{Truyền hình tương lai |loại=break}}
 • Có thế cả hai biến:
{{Truyền hình tương lai |loại=break |Bài này 
|chương trình [[America's Next Top Model]]}}

Chương trình đang chiếu, nhưng chắc chắn sẽ có phần kế

 • unfinished, chưa hết, hoặc đang phát sóng: giống với info nhưng áp dụng đặc biệt cho các chương trình vẫn đang trình chiếu.
 • Không biến thế:
  {{Truyền hình tương lai|loại=unfinished}}
 • Có thế cả hai biến:
  {{Truyền hình tương lai |loại=unfinished |Đoạn này |chương trình [[American Idol (Mùa 8)]]}}

Mặc định

 • #default: dạng mặc định khi không có bất kì tham số nào hoặc khi dùng nhưng không nêu rõ phân loại.
 • Không biến thế:
  {{Truyền hình tương lai}}
 • Có thể cả hai biến:
  {{Truyền hình tương lai |Đoạn này |trò chơi truyền hình}}

bài viết/đoạn: Cho phép thế tên bài/đoạn vào hộp thông báo. (Mặc định: Bài viết/đoạn).

từ khóa: Cho phép sửa phân loại chủ đề theo cách đã được mặc định.

Chú ý

Tiêu bản này tự động phân loại bài viết theo thể loại:

Xem thêm