Bản mẫu:Usertalk-sprotect

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Trang thành viên hoặc trang thảo luận của thành viên này hiện tạm được bảo vệ không cho thành viên mới hoặc thành viên chưa đăng ký sửa đổi nhằm chặn không cho các thành viên này tháo bỏ cảnh báo hoặc có các hành vi phá hoại khác. (Thành viên quản lý nhớ thêm tên thành viên được bảo vệ này vào Wikipedia:Danh sách các trang được bảo vệ/Trang thành viên.)

Tiêu bản này được thiết kế chỉ cho các trang cần được BẢO VỆ BÁN PHẦN (semi-protected).

Xem thêm