Bản mẫu:Ussc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

{{{1}}} U.S. {{{2}}} ({{{3}}})

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{Ussc | volume | page | year }}

Thí dụ[sửa mã nguồn]

While the Canadian case of R. v. Morgentaler [1993] 3 S.C.R. 463, is considered equivalent to the U.S. case of Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973), it is usually considered closer to Doe v. Bolton, 410 U.S. 179 (1973).

and code it as

While the Canadian case of ''[[R. v. Morgentaler]]'' [1993] 3 S.C.R. 463, is considered equivalent to the U.S. case of ''[[Roe v. Wade]]'', 410 U.S. 113 (1973), it is usually considered closer to ''[[Doe v. Bolton]]'', 410 U.S. 179 (1973).

and instead, code it as follows:

While the Canadian case of ''[[R. v. Morgentaler]]'' [1993] 3 S.C.R. 463, is considered equivalent to the U.S. case of ''[[Roe v. Wade]]'', {{ussc|410|113|1973}}, it is usually considered closer to ''[[Doe v. Bolton]]'' , {{ussc|410|179|1973}}.

which will display as

While the Canadian case of R. v. Morgentaler [1993] 3 S.C.R. 463, is considered equivalent to the U.S. case of Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973), it is usually considered closer to Doe v. Bolton, 410 U.S. 179 (1973).

Which makes the court case number a clickable link allowing someone to read the actual case.