Bản mẫu:Uw-3rr

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Xin chào, nhưng hình như bạn đang dính líu đến một cuộc bút chiến. Chú ý rằng quy định ba lần hồi sửa đã cấm thực hiện quá ba lần hồi sửa tại một bài có nội dung tranh cãi trong khoảng thời gian là 24 giờ. Những thành viên thực hiện hồi sửa nhiều lần trong các tranh cãi về nội dung có thể sẽ bị cấm với lý do bút chiến, thậm chí nếu họ không vi phạm quy định ba lần hồi sửa trong thực tế. Nếu bạn không đồng ý cách sửa đổi của thành viên khác trong vấn đề đó, bạn hãy dùng trang thảo luận để thảo luận vấn đề với mục tiêu cải thiện và giải quyết vấn đề và có được sự đồng thuận giữa các thành viên viết bài. Nếu cần, hãy làm theo giải quyết mâu thuẫn. Nếu bạn tiếp tục thực hiện hành động đã được cảnh báo, bạn có thể bị cấm sửa đổi trên Wikipedia.

Tài liệu bản mẫu

Cách dùng:

{{subst:Uw-3rr}}
{{subst:Uw-3rr|Page name}} tham khảo một Page name cụ thể
{{subst:Uw-3rr|Page name|Văn bản bổ sung}} thêm văn bản vào trên phần cuối của tin nhắn thay vì "Cảm ơn bạn"
{{subst:Uw-3rr||Văn bản bổ sung}} hoặc {{subst:Uw-3rr|2=Văn bản bổ sung}} cũng thêm văn bản vào trên phần cuối của tin nhắn thay cho "Cảm ơn bạn", nhưng không liên kết đến trang được quy định bởi Page name
  • Nhớ thế bản mẫu bằng cách dùng {{subst:Uw-3rr}} thay vì {{Uw-3rr}}.
  • Để cung cấp chi tiết hơn cho thông báo của bạn, bạn có thể thêm Page name và một số Văn bản bổ sung ở cuối bản mẫu. Nếu Page name hoặc Văn bản bổ sung bao gồm một URL hoặc bất kỳ thứ gì bao gồm một dấu bằng ("="), nó có thể phá vỡ chức năng của trình phân tích cú pháp trừ khi bạn đặt tiền tố Page name hoặc văn bản có một tham số bản mẫu được đặt tên. Dùng "1=" nếu Page name chứa một dấu bằng và sử dụng "2=" nếu Văn bản bổ sung chứa một dấu bằng (chẳng hạn như URL).