Bước tới nội dung

Bản mẫu:Uw-attack

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Stop icon

Vui lòng không thêm nội dung hoặc tạo các trang liên quan đến bạo lực, đe dọa, hoặc chê bai chủ thể của nó. Những trang tấn công và nội dung như vậy là không được dung thứ trên Wikipedia và sẽ nhanh chóng bị xóa. Thành viên tạo hoặc thêm tài liệu đó sẽ bị cấm sửa đổi trên Wikipedia. Cảm ơn bạn.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Cách dùng:

{{subst:Uw-attack}}
{{subst:Uw-attack||Văn bản bổ sung}} hoặc {{subst:Uw-attack|2=Văn bản bổ sung}} thêm văn bản vào trên phần cuối của tin nhắn thay cho "Cảm ơn bạn"
  • Nhớ thế bản mẫu bằng cách dùng {{subst:Uw-attack}} thay vì {{Uw-attack}}.
  • Để cung cấp chi tiết hơn cho thông báo của bạn, bạn có thể thêm article và một số Văn bản bổ sung ở cuối bản mẫu. Nếu article hoặc Văn bản bổ sung bao gồm một URL hoặc bất kỳ thứ gì bao gồm một dấu bằng ("="), nó có thể phá vỡ chức năng của trình phân tích cú pháp trừ khi bạn đặt tiền tố article hoặc văn bản có một tham số bản mẫu được đặt tên. Dùng "1=" nếu article chứa một dấu bằng và sử dụng "2=" nếu Văn bản bổ sung chứa một dấu bằng (chẳng hạn như URL).