Bước tới nội dung

Bản mẫu:Uw-botuhblock

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài khoản của bạn đã bị cấm vô hạn vì nó là sự vi phạm rõ ràng quy định về tên người dùng - nó rõ ràng là xúc phạm, công kích hoặc mạo nhận một người khác, hoặc cho thấy rõ ràng ý định của bạn không phải là đóng góp cho bách khoa toàn thư (xem quy định cấmtên người dùng để biết thêm chi tiết). Chúng tôi mời mọi người đóng góp một cách xây dựng cho bách khoa toàn thư của chúng ta, nhưng thành viên không được phép sửa đổi với tên người dùng không thích hợp và gây rối hoặc có hành vi phá hoại khác sẽ không được khoan nhượng.
Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này được dùng để thông báo rằng một thành viên nào đó đã bị cấm. Nó sẽ giúp thành viên đó biết lý do bị cấm và hướng dẫn các bước kháng cáo nếu thành viên muốn tiếp tục thực hiện sửa đổi. Bản mẫu đã được thiết kế theo các quy định tại dự án cảnh báo thành viên.

Vui lòng đi tới trang danh sách các bản mẫu cảnh báo trước khi dùng bất kì bản mẫu nào để cảnh báo một thành viên. Sử dụng bản mẫu đúng với mục đích của bạn sẽ giúp giảm sự khó hiểu của tin nhắn bạn đang gửi.

Ghi chú: Chỉ có bảo quản viên có thể cấm thành viên; việc thêm một bản mẫu cấm không tạo ra lệnh cấm. Xem Tin nhắn cho bảo quản viên để yêu cầu một bảo quản viên cấm một thành viên.

Biên dịch tham số[sửa mã nguồn]

Các thành viên biên dịch sau này vui lòng sử dụng theo bảng quy tắc sau:

thành

Sử dụng[sửa mã nguồn]

Nên nhớ là bạn phải thế bản mẫu này sử dụng {{subst:Uw-botuhblock}} thay vì {{Uw-botuhblock}}. (Mặc dù bản mẫu này phải được thay thế trong trang thảo luận thành viên, nó đã được thiết kế để hiển thị khi không thể thay thế bản mẫu trên.)

Để cung cấp chi tiết hơn cho tin nhắn, bạn có thể chỉ định: thời gian chặn, lý do cụ thể cho việc chặn và tự động thêm vào chữ ký của bạn.

{{subst:Uw-botuhblock|anon=có|reason=Lí do khác|notalk=có|page=Trang mục tiêu|sig=có}}

hoặc phiên bản việt hoá của nó

{{thế:Uw-botuhblock|vô danh=có|lý do=Lí do khác|khoá thảo luận=có|trang=Trang mục tiêu|ký tên=có}}

Đặc biệt lưu ý: Chú ý xem bản mẫu tổng của nó đã chứa Việt Hoá hay chưa? Trường hợp bản mẫu được sửa đổi/cập nhật nhưng chưa có việt hoá, vui lòng việt hoá nó hoặc lùi lại sửa đổi trước, tránh bị ảnh hưởng tới toàn bộ bản mẫu xung quanh. Trường hợp cần cập nhật bản việt hoá, liên hệ người việt hoá nó hoặc đặt câu hỏi tại trang thảo luận

Ghi chú[sửa mã nguồn]

  • Nếu bạn không đặt hạn cho lệnh cấm trên, thay thế time=Khoảng thời gian bằng indef=có.
  • Bản mẫu cấm vô thời hạn không cần tham số time hay indef.
  • Thêm tham số page hoặc trang để dẫn tới trang có hành vi vi phạm.
  • Tham số notalk hoặc khoá thảo luận nên luôn luôn được bỏ qua trừ khi thành viên không thể sửa đổi trang thảo luận của mình.
  • Tham số for hoặc có thể được dùng nếu "vì" đặt trước lý do cấm không hoạt động về mặt ngữ pháp. Ví dụ, nếu for=ví dụ được viết, lý do cấm sẽ có dạng "đã bị cấm vì sửa đổi ví dụ". Đừng sử dụng bản mẫu này nếu bạn không muốn sửa đổi từ "vì".

Xem thêm[sửa mã nguồn]

  • Danh sách bản mẫu, đối tượng sử dụng và xem trước có tại đây.
  • Tin nhắn về quy trình bỏ cấm có thể được tìm thấy tại Template:Uw-block/unblock.

Bản mẫu:Uw-block/doc/Block templates/Username